[Xfce4-commits] <xfce4-volstatus-icon:master> l10n: New Slovak translation.

Transifex noreply at xfce.org
Wed May 18 20:48:01 CEST 2011


Updating branch refs/heads/master
     to a99a892c7b9cbe2fde2678db5fd2b6b5d781fb1d (commit)
    from 0bc7e6bd27f90fe391e214f9143fcdf4d880a23b (commit)

commit a99a892c7b9cbe2fde2678db5fd2b6b5d781fb1d
Author: Tomáš Vadina <kyberdev at gmail.com>
Date:  Wed May 18 20:47:31 2011 +0200

  l10n: New Slovak translation.
  
  New status: 56 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/{cs.po => sk.po} |  98 ++++++++++++++++++++++++++-------------------------
 1 files changed, 50 insertions(+), 48 deletions(-)

diff --git a/po/cs.po b/po/sk.po
similarity index 71%
copy from po/cs.po
copy to po/sk.po
index 6ed5982..190fbe5 100644
--- a/po/cs.po
+++ b/po/sk.po
@@ -1,42 +1,44 @@
-# Czech translations for xfce package.
+# Slovak translation of xfce4-volstatus-icon.
 # Copyright (C) 2007 THE xfce'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the xfce package.
-# Michal Várady <miko.vaji at gmail.com>, 2007.
+# Tomáš Vadina <kyberdev at gmail.com>, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: xfce 4-volstatus-icon\n"
+"Project-Id-Version: xfce4-volstatus-icon\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2007-05-27 20:15-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-12-17 14:32+0100\n"
-"Last-Translator: Michal Várady <miko.vaji at gmail.com>\n"
-"Language-Team: Czech\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-05-18 20:46+0100\n"
+"Last-Translator: Tomáš Vadina <kyberdev at gmail.com>\n"
+"Language-Team: Slovak <sk-i18n at lists.linux.sk>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 0 : (n>=2 && n<=4) ? 1 : 2;\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=(n==1) ? 1 : (n>=2 && n<=4) ? 2 : 0;\n"
+"X-Poedit-Language: Slovak\n"
+"X-Poedit-Country: SLOVAKIA\n"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:102
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:115
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:733
 msgid "Removable Volumes"
-msgstr "Vyměnitelné svazky"
+msgstr "Vymeniteľné zväzky"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:104
 msgid "This is the first time you've run the Xfce Volstatus Icon application"
-msgstr "Právě jste poprvé spustili aplikaci Xfce Volstatus Icon"
+msgstr "Práve ste prvýkrát spustili aplikáciu Xfce Volstatus Icon"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:105
 msgid "Would you like Xfce Volstatus to run automatically each time your session begins? You can disable this behavior later by using the \"Autostarted Applications\" settings panel."
-msgstr "Chcete spouštět Xfce Volstatus automaticky po přihlášení? Toto chování můžete vypnout později použitím panelu nastavení \"Automaticky spouštěné aplikace\"."
+msgstr "Želáte si spúšťať Xfce Volstatus automaticky po prihlásení? Toto správanie môžete vypnúť neskôr použitím panelu nastavenia \"Automatické spustenie aplikácie\"."
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:117
 msgid "Failed to write autostart file"
-msgstr "Zápis do souboru autostart se nezdařil"
+msgstr "Zápis do súboru autostart zlyhal"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:118
 msgid "For some reason, the autostart location could not be found or written to. This location is usually in your home directory, in ~/.config/autostart/."
-msgstr "Z nějakého důvodu nemohl být soubor autostart nalezen nebo nebylo možné do něj zapisovat. Tento soubor je obvykle umístěn ve vašem domovském adresáři, v ~/.config/autostart/."
+msgstr "Z nejakého dôvodu nemohol byť nájdený súbor autostart, alebo nebolo možné do neho zapisovať. Tento súbor je väčšinou umiestnený vo Vašom domovskom priečinku, v ~/.config/autostart/."
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:125
 msgid "Xfce Volstatus Icon"
@@ -44,11 +46,11 @@ msgstr "Xfce Volstatus Icon"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:127
 msgid "Safe removal of removable volumes"
-msgstr "Bezpečné odebrání vyměnitelných svazků"
+msgstr "Bezpečné odoberanie vymeniteľných zväzkov"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:213
 msgid "An unknown error occurred."
-msgstr "Došlo k neznámé chybě."
+msgstr "Došlo k neznámej chybe."
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:215
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:226
@@ -58,40 +60,40 @@ msgstr "Xfce Volstatus"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:216
 msgid "Unable to connect to D-Bus system bus daemon"
-msgstr "Není možné se připojit k démonu systémové sběrnice D-Bus"
+msgstr "Nie je možné pripojiť sa k démonovi systémovej zbernice D-Bus"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:227
 msgid "Unable to connect to HAL"
-msgstr "Není možné se připojit k vrstvě HAL"
+msgstr "Nie je možné pripojiť sa k vrstve HAL"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:242
 msgid "Unable to get device list from HAL"
-msgstr "Není možné získat seznam zařízení z vrstvy HAL"
+msgstr "Nie je možné získať zoznam zariadení z vrstvy HAL"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-common.c:76
 #, c-format
 msgid "Unable to remove \"%s\""
-msgstr "Nelze odebrat zařízení \"%s\""
+msgstr "Nie je možné odobrať zariadenie \"%s\""
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-common.c:77
 msgid "Removal Failure"
-msgstr "Chyba při odebírání"
+msgstr "Chyba pri odoberaní"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-common.c:79
 msgid "Unknown error"
-msgstr "Neznámá chyba"
+msgstr "Neznáma chyba"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:171
 msgid "Audio CD"
-msgstr "Hudební CD"
+msgstr "Hudobné CD"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:178
 msgid "Recordable CD"
-msgstr "Zapisovatelné CD"
+msgstr "Zapisovateľné CD"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:181
 msgid "Rewritable CD"
-msgstr "Přepisovatelné CD"
+msgstr "Prepisovateľné CD"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:184
 msgid "DVD"
@@ -99,15 +101,15 @@ msgstr "DVD"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:187
 msgid "Rewritable DVD (DVD-RAM)"
-msgstr "Přepisovatelné DVD (DVD-RAM)"
+msgstr "Prepisovateľné DVD (DVD-RAM)"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:192
 msgid "Recordable DVD"
-msgstr "Zapisovatelné DVD"
+msgstr "Zapisovateľné DVD"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:196
 msgid "Rewritable DVD"
-msgstr "Přepisovatelné DVD"
+msgstr "Prepisovateľné DVD"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:199
 msgid "Blu-ray Disc"
@@ -115,11 +117,11 @@ msgstr "Disk Blu-ray"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:202
 msgid "Recordable Blu-ray Disc"
-msgstr "Zapisovatelný disk Blu-ray"
+msgstr "Zapisovateľný disk Blu-ray"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:205
 msgid "Rewritable Blu-ray Disc"
-msgstr "Přepisovatelný disk Blu-ray"
+msgstr "Prepisovateľný disk Blu-ray"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:208
 msgid "HD-DVD"
@@ -127,15 +129,15 @@ msgstr "HD-DVD"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:211
 msgid "Recordable HD-DVD"
-msgstr "Zapisovatelný disk HD-DVD"
+msgstr "Zapisovateľný disk HD-DVD"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:214
 msgid "Rewritable HD-DVD"
-msgstr "Přepisovatelný disk HD-DVD"
+msgstr "Prepisovateľný disk HD-DVD"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:217
 msgid "Data CD"
-msgstr "Datové CD"
+msgstr "Dátové CD"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:227
 msgid "Optical Drive"
@@ -147,7 +149,7 @@ msgstr "Disketa"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:235
 msgid "Removable Disk"
-msgstr "Vyměnitelný disk"
+msgstr "Vymeniteľný disk"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:237
 msgid "Hard Disk"
@@ -155,15 +157,15 @@ msgstr "Pevný disk"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:240
 msgid "Flash Disk"
-msgstr "Flash Disk"
+msgstr "Flash disk"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:242
 msgid "Audio Player"
-msgstr "Hudební přehrávač"
+msgstr "Hudobný prehrávač"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:244
 msgid "Memory Stick"
-msgstr "Paměťová karta Memory Stick"
+msgstr "Pamäťová karta Memory Stick"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:246
 msgid "Smart Media Disk"
@@ -171,7 +173,7 @@ msgstr "Disk Smart Media"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:248
 msgid "SD/MMC Disk"
-msgstr "Disk SD nebo MMC"
+msgstr "Disk SD/MMC"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:250
 msgid "Camera"
@@ -188,7 +190,7 @@ msgstr "Disk Jaz"
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:256
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:602
 msgid "Unknown"
-msgstr "Neznámý"
+msgstr "Neznámy"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:549
 msgid "n/a"
@@ -197,15 +199,15 @@ msgstr "nedostupný"
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:560
 #, c-format
 msgid "Filesystem (%s)"
-msgstr "Systém souborů (%s)"
+msgstr "Systém súborov (%s)"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:565
 msgid "Filesystem"
-msgstr "Systém souborů"
+msgstr "Systém súborov"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:571
 msgid "(unknown)"
-msgstr "(neznámý)"
+msgstr "(neznámy)"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:573
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:582
@@ -217,19 +219,19 @@ msgstr "(nedostupný)"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:580
 msgid "Partition Table"
-msgstr "Tabulka oddílů"
+msgstr "Tabuľka oddielov"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:587
 msgid "RAID Array Member"
-msgstr "Část diskového pole RAID"
+msgstr "Časť diskového poľa RAID"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:595
 msgid "Encrypted Filesystem"
-msgstr "Šifrovaný systém souborů"
+msgstr "Šifrovaný systém súborov"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:677
 msgid "Name:"
-msgstr "Název:"
+msgstr "Názov:"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:682
 msgid "Kind:"
@@ -237,19 +239,19 @@ msgstr "Typ:"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:687
 msgid "Mount Point:"
-msgstr "Bod připojení:"
+msgstr "Bod pripojenia:"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:734
 msgid "Use the list below to safely remove removable volumes."
-msgstr "Použít seznam uvedený níže pro bezpečné odpojení vyměnitelných svazků."
+msgstr "Použiť zoznam uvedený nižšie pre bezpečné odpojenie vymeniteľných zväzkov."
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-icon.c:227
 #, c-format
 msgid "Safely remove \"%s\""
-msgstr "Bezpečně odebrat \"%s\""
+msgstr "Bezpečne odobrať \"%s\""
 
 #. this shouldn't happen, but just to be safe...
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-icon.c:243
 msgid "(no removable drives)"
-msgstr "(žádné vyměnitelné mechaniky)"
+msgstr "(žiadne vymeniteľné jednotky)"
 More information about the Xfce4-commits mailing list