[Xfce4-commits] <terminal:master> l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

Transifex noreply at xfce.org
Sun Jan 30 20:16:01 CET 2011


Updating branch refs/heads/master
     to bd73123012b00bc9e3467e354abbb18d3b059698 (commit)
    from fd89453d4b0f72ff6d024f3ec0dbaaec864e8405 (commit)

commit bd73123012b00bc9e3467e354abbb18d3b059698
Author: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>
Date:  Sun Jan 30 20:14:05 2011 +0100

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%
  
  New status: 273 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 196 +++++++++++++++++++++++++++++++++----------------------------
 1 files changed, 106 insertions(+), 90 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 29742e1..54cf9be 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -8,10 +8,11 @@ msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: terminal 0.4.5\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2011-01-30 11:01+0000\n"
-"PO-Revision-Date: 2011-01-30 20:03+0100\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-30 17:01+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-30 20:13+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <>\n"
+"Language: pl\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
@@ -95,33 +96,24 @@ msgstr ""
 msgid "Terminal"
 msgstr "Terminal"
 
-#: ../terminal/main.c:144
+#: ../terminal/main.c:147
+msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
+msgstr "Zespół twórców Xfce. Wszystkie prawa zastrzeżone."
+
+#: ../terminal/main.c:148
+msgid "Written by Benedikt Meurer <benny at xfce.org>"
+msgstr "Autor: Benedikt Meurer <benny at xfce.org>"
+
+#: ../terminal/main.c:149
+msgid "and Nick Schermer <nick at xfce.org>."
+msgstr "i Nick Schermer <nick at xfce.org>."
+
+#: ../terminal/main.c:150
 #, c-format
-msgid ""
-"%s %s (Xfce %s)\n"
-"\n"
-"Copyright (c) %s\n"
-"    os-cillation e.K. All rights reserved.\n"
-"\n"
-"Written by Benedikt Meurer <benny at xfce.org>.\n"
-"\n"
-"Built with Gtk+-%d.%d.%d, running with Gtk+-%d.%d.%d.\n"
-"\n"
-"Please report bugs to <%s>.\n"
-msgstr ""
-"%s %s (Xfce %s)\n"
-"\n"
-"Copyright (c) %s\n"
-"    os-cillation e.K. Wszelkie prawa zastrzeżone.\n"
-"\n"
-"Autor: Benedikt Meurer <benny at xfce.org>.\n"
-"\n"
-"Skompilowano przy użyciu Gtk+-%d.%d.%d, uruchomiono przy użyciu Gtk+-%d.%d."
-"%d.\n"
-"\n"
-"Proszę zgłaszać błędy na adres <%s>.\n"
-
-#: ../terminal/main.c:254
+msgid "Please report bugs to <%s>."
+msgstr "Proszę zgłaszać błędy na adres <%s>."
+
+#: ../terminal/main.c:249
 #, c-format
 msgid "Unable to register terminal service: %s\n"
 msgstr "Nie udało się zarejestrować usługi terminala: %s.\n"
@@ -343,7 +335,7 @@ msgstr "Pełny ekran"
 msgid "Set Title"
 msgstr "Ustaw tytuł"
 
-#: ../terminal/terminal-preferences.c:463 ../terminal/terminal-window.c:236
+#: ../terminal/terminal-preferences.c:463 ../terminal/terminal-window.c:232
 msgid "Reset"
 msgstr "Zresetuj"
 
@@ -400,7 +392,7 @@ msgid "Contents"
 msgstr "Spis treści"
 
 #: ../terminal/terminal-screen.c:397 ../terminal/terminal-screen.c:629
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1598
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1635
 msgid "Untitled"
 msgstr "Bez tytułu"
 
@@ -410,11 +402,11 @@ msgid "Unable to determine your login shell."
 msgstr "Nie udało się określić powłoki logowania."
 
 #. tell the user that we were unable to execute the command
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1339
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1344 ../terminal/terminal-screen.c:1373
 msgid "Failed to execute child"
 msgstr "Nie udało się wywołać procesu potomnego."
 
-#: ../terminal/terminal-screen.c:1920
+#: ../terminal/terminal-screen.c:1957
 msgid "Close this tab"
 msgstr "Zamyka kartę"
 
@@ -527,215 +519,215 @@ msgstr ""
 msgid "Failed to open the URL `%s'"
 msgstr "Nie udało się otworzyć adresu URL „%s”."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:221
+#: ../terminal/terminal-window.c:217
 msgid "_File"
 msgstr "_Plik"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:222
+#: ../terminal/terminal-window.c:218
 msgid "Open _Tab"
 msgstr "Nowa _karta"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:222
+#: ../terminal/terminal-window.c:218
 msgid "Open a new terminal tab"
 msgstr "Otwiera nową kartę terminala"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:223
+#: ../terminal/terminal-window.c:219
 msgid "Open T_erminal"
 msgstr "_Nowe okno"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:223
+#: ../terminal/terminal-window.c:219
 msgid "Open a new terminal window"
 msgstr "Otwiera nowe okno terminala"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:224
+#: ../terminal/terminal-window.c:220
 msgid "_Detach Tab"
 msgstr "_Odłącz kartę"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:224
+#: ../terminal/terminal-window.c:220
 msgid "Open a new window for the current terminal tab"
 msgstr "Otwórz nowe okno z bieżącą kartą terminala"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:225
+#: ../terminal/terminal-window.c:221
 msgid "C_lose Tab"
 msgstr "Zamknij k_artę"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:225
+#: ../terminal/terminal-window.c:221
 msgid "Close the current terminal tab"
 msgstr "Zamyka bieżącą kartę"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:226
+#: ../terminal/terminal-window.c:222
 msgid "_Close Window"
 msgstr "_Zamknij "
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:226
+#: ../terminal/terminal-window.c:222
 msgid "Close the terminal window"
 msgstr "Zamyka okno programu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:227
+#: ../terminal/terminal-window.c:223
 msgid "_Edit"
 msgstr "_Edycja"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:228
+#: ../terminal/terminal-window.c:224
 msgid "_Copy"
 msgstr "S_kopiuj"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:228
+#: ../terminal/terminal-window.c:224
 msgid "Copy to clipboard"
 msgstr "Kopiuje zaznaczony tekst do schowka"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:229
+#: ../terminal/terminal-window.c:225
 msgid "_Paste"
 msgstr "Wk_lej"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:229
+#: ../terminal/terminal-window.c:225
 msgid "Paste from clipboard"
 msgstr "Wkleja wcześniej skopiowany tekst ze schowka"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:230
+#: ../terminal/terminal-window.c:226
 msgid "Paste _Selection"
 msgstr "Wklej _zaznaczenie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:230
+#: ../terminal/terminal-window.c:226
 msgid "Paste from primary selection"
 msgstr "Wkleja zaznaczony tekst"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:231
+#: ../terminal/terminal-window.c:227
 msgid "_Toolbars..."
 msgstr "_Paski narzędziowe..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:231
+#: ../terminal/terminal-window.c:227
 msgid "Customize the toolbars"
 msgstr "Otwiera okno konfiguracji pasków narzędziowych"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:232
+#: ../terminal/terminal-window.c:228
 msgid "Pr_eferences..."
 msgstr "P_referencje..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:232
+#: ../terminal/terminal-window.c:228
 msgid "Open the Terminal preferences dialog"
 msgstr "Otwiera okno preferencji programu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:233
+#: ../terminal/terminal-window.c:229
 msgid "_View"
 msgstr "_Widok"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:234
+#: ../terminal/terminal-window.c:230
 msgid "_Terminal"
 msgstr "_Terminal"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:235
+#: ../terminal/terminal-window.c:231
 msgid "_Set Title..."
 msgstr "_Ustaw tytuł..."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:235
+#: ../terminal/terminal-window.c:231
 msgid "Set a custom title for the current tab"
 msgstr "Ustaw własny tytuł dla bieżącej karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:236
+#: ../terminal/terminal-window.c:232
 msgid "_Reset"
 msgstr "_Wyzeruj stan"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:237
+#: ../terminal/terminal-window.c:233
 msgid "Reset and C_lear"
 msgstr "Wyzeruj stan i wy_czyść"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:237
+#: ../terminal/terminal-window.c:233
 msgid "Reset and clear"
 msgstr "Przywraca pierwotny stan terminala i czyści jego bufor"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:238
+#: ../terminal/terminal-window.c:234
 msgid "_Go"
 msgstr "_Karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:239
+#: ../terminal/terminal-window.c:235
 msgid "_Previous Tab"
 msgstr "_Poprzednia karta"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:239
+#: ../terminal/terminal-window.c:235
 msgid "Switch to previous tab"
 msgstr "Przechodzi do poprzedniej karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:240
+#: ../terminal/terminal-window.c:236
 msgid "_Next Tab"
 msgstr "_Następna karta"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:240
+#: ../terminal/terminal-window.c:236
 msgid "Switch to next tab"
 msgstr "Przechodzi do następnej karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:241
+#: ../terminal/terminal-window.c:237
 msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:242
+#: ../terminal/terminal-window.c:238
 msgid "_Contents"
 msgstr "_Zawartość"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:242
+#: ../terminal/terminal-window.c:238
 msgid "Display help contents"
 msgstr "Wyświetla zawartość pomocy"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:243
+#: ../terminal/terminal-window.c:239
 msgid "_Report a bug"
 msgstr "Zgłoś _błąd"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:243
+#: ../terminal/terminal-window.c:239
 msgid "Report a bug in Terminal"
 msgstr "Zgłasza błąd w programie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:244
+#: ../terminal/terminal-window.c:240
 msgid "_About"
 msgstr "_O programie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:244
+#: ../terminal/terminal-window.c:240
 msgid "Display information about Terminal"
 msgstr "Wyświetla informacje o programie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:245
+#: ../terminal/terminal-window.c:241
 msgid "_Input Methods"
 msgstr "_Metody wejściowe"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:250
+#: ../terminal/terminal-window.c:246
 msgid "Show _Menubar"
 msgstr "Pasek _menu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:250
+#: ../terminal/terminal-window.c:246
 msgid "Show/hide the menubar"
 msgstr "Przełącza wyświetlanie paska menu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:251
+#: ../terminal/terminal-window.c:247
 msgid "Show _Toolbars"
 msgstr "Paski _narzędziowe"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:251
+#: ../terminal/terminal-window.c:247
 msgid "Show/hide the toolbars"
 msgstr "Przełącza wyświetlanie pasków narzędziowych"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:252
+#: ../terminal/terminal-window.c:248
 msgid "Show Window _Borders"
 msgstr "O_bramowanie okna"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:252
+#: ../terminal/terminal-window.c:248
 msgid "Show/hide the window decorations"
 msgstr "Przełącza wyświetlanie dekoracji okien"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:253
+#: ../terminal/terminal-window.c:249
 msgid "_Fullscreen"
 msgstr "Pełny _ekran"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:253
+#: ../terminal/terminal-window.c:249
 msgid "Toggle fullscreen mode"
 msgstr "Przełącza tryb pełnego ekranu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:560
+#: ../terminal/terminal-window.c:535
 msgid "Warning"
 msgstr "Ostrzeżenie"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:571
+#: ../terminal/terminal-window.c:546
 msgid "Close all tabs"
 msgstr "Zamknij wszystkie karty"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:590
+#: ../terminal/terminal-window.c:565
 #, c-format
 msgid ""
 "This window has %d tabs open. Closing\n"
@@ -744,23 +736,23 @@ msgstr ""
 "To okno posiada %d otwartych kart. Zamknięcie\n"
 "go spowoduje zamknięcie wszystkich otwartych kart."
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:593
+#: ../terminal/terminal-window.c:568
 msgid "Close all tabs?"
 msgstr "Zamknąć wszystkie karty?"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:606
+#: ../terminal/terminal-window.c:581
 msgid "Do _not ask me again"
 msgstr "_Ukrywanie tego okna w przyszłości"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1555
+#: ../terminal/terminal-window.c:1541
 msgid "Window Title|Set Title"
 msgstr "Ustawianie tytułu"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1568
+#: ../terminal/terminal-window.c:1554
 msgid "Title:"
 msgstr "Tytuł:"
 
-#: ../terminal/terminal-window.c:1580
+#: ../terminal/terminal-window.c:1566
 msgid "Enter the title for the current terminal tab"
 msgstr "Proszę wprowadzić tytuł bieżącej karty terminala."
 
@@ -1264,6 +1256,30 @@ msgid "seconds"
 msgstr "sekund"
 
 #~ msgid ""
+#~ "%s %s (Xfce %s)\n"
+#~ "\n"
+#~ "Copyright (c) %s\n"
+#~ "    os-cillation e.K. All rights reserved.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Written by Benedikt Meurer <benny at xfce.org>.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Built with Gtk+-%d.%d.%d, running with Gtk+-%d.%d.%d.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Please report bugs to <%s>.\n"
+#~ msgstr ""
+#~ "%s %s (Xfce %s)\n"
+#~ "\n"
+#~ "Copyright (c) %s\n"
+#~ "    os-cillation e.K. Wszelkie prawa zastrzeżone.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Autor: Benedikt Meurer <benny at xfce.org>.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Skompilowano przy użyciu Gtk+-%d.%d.%d, uruchomiono przy użyciu Gtk+-%d."
+#~ "%d.%d.\n"
+#~ "\n"
+#~ "Proszę zgłaszać błędy na adres <%s>.\n"
+
+#~ msgid ""
 #~ " -h, --help             Print this help message and exit"
 #~ msgstr " -h, --help\t\t\tWypisuje ten komunikat i kończy program"
 More information about the Xfce4-commits mailing list