[Xfce4-commits] <xarchiver:master> l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%

Transifex noreply at xfce.org
Sun Jan 16 18:28:01 CET 2011


Updating branch refs/heads/master
     to 3d952356a904cf5ad317917ebfde7eb826e8c021 (commit)
    from 5138149f1852722b8b86aaa445b8768becd80a58 (commit)

commit 3d952356a904cf5ad317917ebfde7eb826e8c021
Author: Ireneusz Gierlach <irek.gierlach at gmail.com>
Date:  Sun Jan 16 18:26:13 2011 +0100

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 100%
  
  New status: 281 messages complete with 0 fuzzies and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po |  55 ++++++++++++++++++++++---------------------------------
 1 files changed, 22 insertions(+), 33 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index e18b312..a1a513b 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -2,19 +2,21 @@
 # Copyright (C) 2005-2006 Giuseppe Torelli.
 # This file is distributed under the same license as the xarchiver package.
 # Szymon Kałasz <szymon_maestro at gazeta.pl>, 2006-2008.
+# Ireneusz Gierlach <irek.gierlach at gmail.com>, 2011.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xarchiver 0.5.0rc1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: colossus73 at gmail.com\n"
-"POT-Creation-Date: 2009-08-18 09:15+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2008-10-25 21:13+0200\n"
-"Last-Translator: Szymon Kałasz <szymon_maestro at gazeta.pl>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-08-20 15:20+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-13 09:04-0500\n"
+"Last-Translator: Ireneusz Gierlach <irek.gierlach at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Polish <translation-team-pl at lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
-"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && (n%"
-"100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && "
+"(n%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
+"X-Generator: Lokalize 1.1\n"
 
 #: ../src/7zip.c:57 ../src/arj.c:48 ../src/bzip2.c:104 ../src/rar.c:63
 #: ../src/zip.c:49
@@ -180,9 +182,8 @@ msgid "Can't run the archiver executable:"
 msgstr "Nie można uruchomić pliku wykonywalnego archiwizatora:"
 
 #: ../src/archive.c:373
-#, fuzzy
 msgid "Can't create temporary directory:"
-msgstr "Nie można utworzyć katalogu tymczasowego w /tmp:"
+msgstr "Nie można utworzyć katalogu tymczasowego:"
 
 #: ../src/arj.c:48 ../src/gzip.c:78 ../src/lha.c:51 ../src/rar.c:63
 msgid "Ratio"
@@ -254,9 +255,8 @@ msgid "Can't allocate memory for the archive structure:"
 msgstr "Nie można zaalokować pamięci dla struktury archiwum:"
 
 #: ../src/window.c:353
-#, fuzzy
 msgid "Operation aborted!"
-msgstr "Operacja została przerwana."
+msgstr "Operacja została przerwana!"
 
 #: ../src/window.c:378
 msgid "Opening archive,please wait..."
@@ -332,9 +332,8 @@ msgid "Select \"New\" to create or \"Open\" to open an archive"
 msgstr "Wybierz \"Nowy\" aby utworzyć lub \"Otwórz\" aby otworzyć archiwum"
 
 #: ../src/window.c:722
-#, fuzzy
 msgid "You are about to delete entries from the archive."
-msgstr "Masz zamiar usunąć %d plik(ów) z archiwum."
+msgstr "Masz zamiar usunąć wpisy z archiwum."
 
 #: ../src/window.c:722
 msgid "Are you sure you want to do this?"
@@ -353,9 +352,8 @@ msgid "Please select the 7zCon.sfx module"
 msgstr "Proszę wybrać moduł 7zCon.sfx"
 
 #: ../src/window.c:980
-#, fuzzy
 msgid "A GTK+2 only lightweight archive manager"
-msgstr "Program zarządzający archiwami oparty wyłącznie o GTK+2"
+msgstr "GTK+2 szybki menedżer archiwów"
 
 #: ../src/window.c:983
 msgid "translator-credits"
@@ -691,19 +689,16 @@ msgid "_Archive"
 msgstr "_Archiwum"
 
 #: ../src/interface.c:92
-#, fuzzy
 msgid "_List as"
-msgstr "Wylistuj pliki jako"
+msgstr "_Wylistuj pliki jako"
 
 #: ../src/interface.c:103
-#, fuzzy
 msgid "_Text file"
-msgstr "Plik tekstowy"
+msgstr "_Plik tekstowy"
 
 #: ../src/interface.c:110
-#, fuzzy
 msgid "_HTML file"
-msgstr "plik HTML"
+msgstr "_plik HTML"
 
 #: ../src/interface.c:127
 msgid "_Test"
@@ -722,9 +717,8 @@ msgid "A_dd"
 msgstr "_Dodaj"
 
 #: ../src/interface.c:194
-#, fuzzy
 msgid "Re_name"
-msgstr "Zmień nazwę"
+msgstr "Zm_ień nazwę"
 
 #: ../src/interface.c:208
 msgid "Make SF_X"
@@ -735,9 +729,8 @@ msgid "_Multi-Extract"
 msgstr "Rozpakuj wię_cej archiwów"
 
 #: ../src/interface.c:223
-#, fuzzy
 msgid "Archive _comment"
-msgstr "Komentarz archiwum"
+msgstr "_Komentarz archiwum"
 
 #: ../src/interface.c:237
 msgid "Select _all"
@@ -768,14 +761,12 @@ msgid "_Help"
 msgstr "Pomo_c"
 
 #: ../src/interface.c:304
-#, fuzzy
 msgid "_Contents"
-msgstr "Rozmiar zawartości:"
+msgstr "_Zawartość"
 
 #: ../src/interface.c:313
-#, fuzzy
 msgid "_Donate"
-msgstr "Data"
+msgstr "_Przekaż pieniądze"
 
 #: ../src/interface.c:333 ../src/new_dialog.c:50
 msgid "Create a new archive"
@@ -975,7 +966,7 @@ msgstr "Dodaje pliki do podanego archiwum, pytając o ich nazwy i wychodzi."
 
 #: ../src/main.c:78
 msgid "Show version and exit"
-msgstr ""
+msgstr "Pokaż wersję i wyjdź"
 
 #: ../src/main.c:105
 msgid "[archive name]"
@@ -994,7 +985,7 @@ msgstr ""
 #: ../src/main.c:119
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
-msgstr ""
+msgstr "Proszę zgłaszać błędy do <%s>."
 
 #: ../src/main.c:146 ../src/main.c:169
 msgid "Can't extract files from the archive:"
@@ -1157,9 +1148,8 @@ msgid "/tmp"
 msgstr "/tmp"
 
 #: ../src/pref_dialog.c:237
-#, fuzzy
 msgid "Preferred extract directory:"
-msgstr "Preferowany katalog tymczasowy:"
+msgstr "Preferowany katalog wypakowania:"
 
 #: ../src/pref_dialog.c:250
 msgid "Save window geometry"
@@ -1185,9 +1175,8 @@ msgstr ""
 "celu dodania wsparcia dla większej ilości typów plików.</span>"
 
 #: ../src/pref_dialog.c:581
-#, fuzzy
 msgid "Choose the directory to use"
-msgstr "Wybierz katalog na pliki tymczasowe"
+msgstr "Wybierz katalog do użycia"
 
 #: ../src/pref_dialog.c:581
 msgid "Choose the application to use"More information about the Xfce4-commits mailing list