[Xfce4-commits] <exo:master> l10n: Updated Polish (pl) translation to 95%

Transifex noreply at xfce.org
Sat Jan 8 13:52:01 CET 2011


Updating branch refs/heads/master
     to 8271f833b396b2ef783284f31804f808768e5fa3 (commit)
    from eadf2853749bc22b8aaf72fc6862a008202116c7 (commit)

commit 8271f833b396b2ef783284f31804f808768e5fa3
Author: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>
Date:  Sat Jan 8 13:50:51 2011 +0100

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 95%
  
  New status: 262 messages complete with 5 fuzzies and 7 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 214 +++++++++++++++++++++++++++++--------------------------------
 1 files changed, 102 insertions(+), 112 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index 5fe4db9..8759ab7 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -3,20 +3,22 @@
 # This file is distributed under the same license as the exo package.
 # Piotr Maliński <admin at rk.edu.pl>, 2006.
 # Szymon Kałasz <szymon_maestro at gazeta.pl>, 2006.
-# Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>, 2009.
+# Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>, 2009, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: exo 0.3.4\n"
+"Project-Id-Version: exo 0.5.4\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-07-21 18:14+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-07 09:34+0100\n"
-"Last-Translator: Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>\n"
-"Language-Team: Polish <pl at li.org>\n"
-"Language: pl\n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-07 11:00+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-08 13:42+0100\n"
+"Last-Translator: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>\n"
+"Language-Team: Polish <>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: pl\n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
+"%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
 
 #: ../exo/exo-cell-renderer-ellipsized-text.c:131
 #: ../exo/exo-cell-renderer-icon.c:144
@@ -144,7 +146,7 @@ msgstr "Kolor tekstu pod kursorem"
 #. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_ACTIONS
 #: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:109
 msgid "Action Icons"
-msgstr "Ikony akcji"
+msgstr "Czynności"
 
 #. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_ANIMATIONS
 #: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:111
@@ -154,17 +156,17 @@ msgstr "Animacje"
 #. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_APPLICATIONS
 #: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:113
 msgid "Application Icons"
-msgstr "Ikony aplikacji"
+msgstr "Programy"
 
 #. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_CATEGORIES
 #: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:115
 msgid "Menu Icons"
-msgstr "Ikony menu"
+msgstr "Menu programów"
 
 #. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_DEVICES
 #: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:117
 msgid "Device Icons"
-msgstr "Ikony urządzeń"
+msgstr "Urządzenia"
 
 #. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_EMBLEMS
 #: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:119
@@ -184,27 +186,27 @@ msgstr "Znaki międzynarodowe"
 #. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_MIME_TYPES
 #: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:125
 msgid "File Type Icons"
-msgstr "Ikony typów plików"
+msgstr "Typy plików"
 
 #. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_PLACES
 #: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:127
 msgid "Location Icons"
-msgstr "Ikony położenia"
+msgstr "Położenia"
 
 #. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_STATUS
 #: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:129
 msgid "Status Icons"
-msgstr "Ikony statusu"
+msgstr "Wskaźniki stanu"
 
 #. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_OTHER
 #: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:131
 msgid "Uncategorized Icons"
-msgstr "Ikony nieprzypisane do kategorii"
+msgstr "Bez kategorii"
 
 #. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_ALL
 #: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:135
 msgid "All Icons"
-msgstr "Wszystkie ikony"
+msgstr "Wszystkie"
 
 #. EXO_ICON_CHOOSER_CONTEXT_FILE
 #: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:139 ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:285
@@ -214,17 +216,16 @@ msgstr "Pliki graficzne"
 #. setup the context combo box
 #: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:210
 msgid "Select _icon from:"
-msgstr "Zestaw _ikon:"
+msgstr "_Zestaw:"
 
 #. search filter
 #: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:225
-#, fuzzy
 msgid "_Search icon:"
-msgstr "Kolumna wyszukiwania"
+msgstr "_Wyszukiwanie:"
 
 #: ../exo/exo-icon-chooser-dialog.c:236
 msgid "Clear search field"
-msgstr ""
+msgstr "Czyści pole wyszukiwania"
 
 #: ../exo/exo-icon-view.c:644
 msgid "Column Spacing"
@@ -540,7 +541,7 @@ msgid " --strip-content  Remove node contents from XML files\n"
 msgstr " --strip-content  Usuwa zawartość węzłów z plików XML\n"
 
 #: ../exo-csource/main.c:304 ../exo-desktop-item-edit/main.c:177
-#: ../exo-open/main.c:258
+#: ../exo-open/main.c:471
 #, c-format
 msgid ""
 "Copyright (c) %s\n"
@@ -552,11 +553,11 @@ msgstr ""
 "Copyright (c) %s\n"
 "    os-cillation e.K. Wszelkie prawa zastrzeżone.\n"
 "\n"
-"Napisane przez Benedikta Meurera <benny at xfce.org>.\n"
+"Autor: Benedikt Meurer <benny at xfce.org>.\n"
 "\n"
 
 #: ../exo-csource/main.c:308 ../exo-desktop-item-edit/main.c:181
-#: ../exo-open/main.c:262
+#: ../exo-open/main.c:475
 #, c-format
 msgid ""
 "%s comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY,\n"
@@ -565,17 +566,17 @@ msgid ""
 "%s source package.\n"
 "\n"
 msgstr ""
-"Program %s nie zapewnia ŻADNEJ GRWARANCJI.\n"
-"Kopie programu %s można rozprowadzać na zasadzie licencji\n"
-"GNU Lesser General Public License, którą można znaleźć w\n"
+"Program %s jest rozprowadzany bez ŻADNYCH GWARANCJI.\n"
+"Kopie programu %s można rozprowadzać na warunkach Powszechnej\n"
+"Licencji Publicznej GNU Lesser, której treść można odnaleźć w\n"
 "pakiecie źródłowy %s.\n"
 "\n"
 
 #: ../exo-csource/main.c:312 ../exo-desktop-item-edit/main.c:185
-#: ../exo-open/main.c:266
+#: ../exo-open/main.c:479
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>.\n"
-msgstr "Błędy proszę zgłaszać na <%s>.\n"
+msgstr "Proszę zgłaszać błędy na adres %s.\n"
 
 #. allocate the file chooser
 #: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-command-entry.c:255
@@ -635,12 +636,12 @@ msgstr "_Polecenie:"
 #. TRANSLATORS: Label in "Create Link" dialog, make sure to avoid mnemonic conflicts
 #: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-editor.c:344
 msgid "_URL:"
-msgstr "_URL:"
+msgstr "Adres _URL:"
 
 #. TRANSLATORS: Label in "Create Launcher" dialog, make sure to avoid mnemonic conflicts
 #: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-editor.c:360
 msgid "Working _Directory:"
-msgstr ""
+msgstr "Katalog _roboczy:"
 
 #. TRANSLATORS: Label in "Create Launcher"/"Create Link" dialog, make sure to avoid mnemonic conflicts
 #: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-editor.c:389
@@ -692,13 +693,12 @@ msgstr "Wybór ikony"
 
 #. allocate the file chooser dialog
 #: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-editor.c:637
-#, fuzzy
 msgid "Select a working directory"
-msgstr "Wybór ikony"
+msgstr "Wybór katalogu"
 
 #: ../exo-desktop-item-edit/exo-die-utils.c:168
 msgid "File location is not a regular file or directory"
-msgstr ""
+msgstr "Położenie pliku nie jest typowym plikiem lub katalogiem"
 
 #. --- constants ---
 #: ../exo-desktop-item-edit/main.c:53
@@ -731,9 +731,7 @@ msgstr "Tworzy nowy plik pulpitu w wybranym katalogu"
 
 #: ../exo-desktop-item-edit/main.c:80
 msgid "Type of desktop file to create (Application or Link)"
-msgstr ""
-"Określa typ nowego pliku pulpitu\n"
-"             (program lub odnośnik)"
+msgstr "Określa typ nowego pliku pulpitu (aktywator lub odnośnik)"
 
 #: ../exo-desktop-item-edit/main.c:81
 msgid "Preset name when creating a desktop file"
@@ -776,18 +774,18 @@ msgstr "Nie określono pliku lub katalogu"
 #: ../exo-desktop-item-edit/main.c:258
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Failed to load contents from \"%s\": %s"
-msgstr "Nie udało się otworzyć pliku „%s”: %s"
+msgstr "Nie udało się wczytać zawartości „%s”: %s"
 
 #: ../exo-desktop-item-edit/main.c:263
 #, c-format
 msgid "The file \"%s\" contains no data"
-msgstr ""
+msgstr "Plik „%s” nie zawiera danych"
 
 #. failed to parse the file
 #: ../exo-desktop-item-edit/main.c:276
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Failed to parse contents of \"%s\": %s"
-msgstr "Nie udało się otworzyć pliku „%s”: %s"
+msgstr "Nie udało się przetworzyć zawartości „%s”: %s"
 
 #. we cannot continue without a type
 #: ../exo-desktop-item-edit/main.c:288
@@ -828,7 +826,7 @@ msgstr "Preferowane programy"
 
 #: ../exo-helper/exo-helper-chooser-dialog.c:103
 msgid "Select default applications for various services"
-msgstr "Wybiera domyślne programy dla różnych usług"
+msgstr "Wybiera domyślne programy dla różnych czynności"
 
 #.
 #. Internet
@@ -847,7 +845,7 @@ msgid ""
 "The preferred Web Browser will be used to open\n"
 "hyperlinks and display help contents."
 msgstr ""
-"Preferowany program używany do otwierania\n"
+"Określa preferowany program używany do otwierania\n"
 "odnośników i wyświetlania zawartości pomocy."
 
 #: ../exo-helper/exo-helper-chooser-dialog.c:177
@@ -860,8 +858,9 @@ msgid ""
 "The preferred Mail Reader will be used to compose\n"
 "emails when you click on email addresses."
 msgstr ""
-"Preferowany program pocztowy używany do tworzenia\n"
-"wiadomości e-mail, po kliknięciu na adres e-mail."
+"Określa preferowany program pocztowy używany do\n"
+"tworzenia wiadomości e-mail, po kliknięciu w odnośnik\n"
+"adresu e-mail."
 
 #.
 #. Utilities
@@ -873,16 +872,15 @@ msgstr "Narzędzia"
 #: ../exo-helper/exo-helper-chooser-dialog.c:218
 #: ../exo-open/exo-file-manager.desktop.in.h:2
 msgid "File Manager"
-msgstr ""
+msgstr "Menedżer plików"
 
 #: ../exo-helper/exo-helper-chooser-dialog.c:226
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The preferred File Manager will be used to\n"
 "browse the contents of folders."
 msgstr ""
-"Preferowany program używany do otwierania\n"
-"odnośników i wyświetlania zawartości pomocy."
+"Określa preferowany program do przeglądania\n"
+"zawartości systemów plików."
 
 #: ../exo-helper/exo-helper-chooser-dialog.c:250
 #: ../exo-open/exo-terminal-emulator.desktop.in.h:1
@@ -894,7 +892,7 @@ msgid ""
 "The preferred Terminal Emulator will be used to\n"
 "run commands that require a CLI environment."
 msgstr ""
-"Preferowany program używany do uruchamiania\n"
+"Określa preferowany program używany do uruchamiania\n"
 "poleceń, wymagających środowiska CLI."
 
 #: ../exo-helper/exo-helper-chooser-dialog.c:297
@@ -904,7 +902,7 @@ msgstr "Nie udało się otworzyć przeglądarki dokumentacji."
 #: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:149
 #: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:156
 msgid "Press left mouse button to change the selected application."
-msgstr "Zmienia wybrany program"
+msgstr "Wybiera domyślny program"
 
 #: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:155
 msgid "Application Chooser Button"
@@ -923,9 +921,8 @@ msgid "Failed to set default Mail Reader"
 msgstr "Nie udało się ustawić domyślnego programu pocztowego"
 
 #: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:317
-#, fuzzy
 msgid "Failed to set default File Manager"
-msgstr "Nie udało się ustawić domyślnego programu pocztowego"
+msgstr "Nie udało się ustawić domyślnego menedżera plików"
 
 #: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:318
 msgid "Failed to set default Terminal Emulator"
@@ -945,7 +942,6 @@ msgid "Choose a custom Mail Reader"
 msgstr "Wybór programu"
 
 #: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:503
-#, fuzzy
 msgid "Choose a custom File Manager"
 msgstr "Wybór programu"
 
@@ -970,13 +966,12 @@ msgstr ""
 "jako domyślny program pocztowy:"
 
 #: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:511
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Specify the application you want to use\n"
 "as default File Manager for Xfce:"
 msgstr ""
 "Proszę wybrać program, który będzie używany\n"
-"jako domyślny program pocztowy:"
+"jako domyślny menedżer plików:"
 
 #: ../exo-helper/exo-helper-chooser.c:512
 msgid ""
@@ -1019,12 +1014,11 @@ msgstr ""
 "i kliknąć OK, aby kontynuować."
 
 #: ../exo-helper/exo-helper-launcher-dialog.c:260
-#, fuzzy
 msgid ""
 "Please choose your preferred File Manager\n"
 "now and click OK to proceed."
 msgstr ""
-"Proszę wybrać preferowany program pocztowy\n"
+"Proszę wybrać preferowany menedżer plików\n"
 "i kliknąć OK, aby kontynuować."
 
 #: ../exo-helper/exo-helper-launcher-dialog.c:262
@@ -1040,7 +1034,7 @@ msgstr ""
 msgid "No command specified"
 msgstr "Nie określono polecenia"
 
-#: ../exo-helper/exo-helper.c:684
+#: ../exo-helper/exo-helper.c:688 ../exo-helper/exo-helper.c:722
 #, c-format
 msgid "Failed to open %s for writing"
 msgstr "Nie udało się otworzyć pliku %s do zapisu"
@@ -1058,9 +1052,8 @@ msgid "Failed to execute default Mail Reader"
 msgstr "Nie udało się uruchomić domyślnego programu pocztowego"
 
 #: ../exo-helper/main.c:43
-#, fuzzy
 msgid "Failed to execute default File Manager"
-msgstr "Nie udało się uruchomić domyślnego programu pocztowego"
+msgstr "Nie udało się uruchomić domyślnego menedżera plików"
 
 #: ../exo-helper/main.c:44
 msgid "Failed to execute default Terminal Emulator"
@@ -1070,9 +1063,7 @@ msgstr "Nie udało się uruchomić domyślnego emulatora terminala"
 msgid ""
 "Open the Preferred Applications\n"
 "configuration dialog"
-msgstr ""
-"Otwiera okno konfiguracji preferowanych\n"
-"                 programów"
+msgstr "Otwiera okno konfiguracji preferowanych programów"
 
 #: ../exo-helper/main.c:69
 msgid "Settings manager socket"
@@ -1086,16 +1077,13 @@ msgstr "ID gniazda"
 msgid ""
 "Launch the default helper of TYPE with the optional PARAMETER, where TYPE is "
 "one of the following values."
-msgstr ""
-"Uruchamia domyślny program określonego typu\n"
-"                 z opcjonalnymi parametrami"
+msgstr "Uruchamia domyślny program określonego typu z opcjonalnymi parametrami"
 
 #: ../exo-helper/main.c:70
 msgid "TYPE [PARAMETER]"
 msgstr "TYP [PARAMETR...]"
 
 #: ../exo-helper/main.c:94
-#, fuzzy
 msgid ""
 "The following TYPEs are supported for the --launch command:\n"
 "\n"
@@ -1104,7 +1092,7 @@ msgid ""
 " FileManager   - The preferred File Manager.\n"
 " TerminalEmulator - The preferred Terminal Emulator."
 msgstr ""
-"Parametr --launch obsługuje następujące typy:\n"
+"Parametr --launch obsługuje następujące TYPY:\n"
 "\n"
 " WebBrowser    - Preferowana przeglądarka internetowa,\n"
 " MailReader    - Preferowany program pocztowy,\n"
@@ -1139,11 +1127,12 @@ msgstr ""
 "Copyright (c) 2003-2006\n"
 "    os-cillation e.K. Wszelkie prawa zastrzeżone.\n"
 "\n"
-"Napisany przez Benedikta Meurera <benny at xfce.org>.\n"
+"Autor: Benedikt Meurer <benny at xfce.org>.\n"
 "\n"
-"Skompilowany przy użyciu Gtk+-%d.%d.%d, uruchomiony na Gtk+-%d.%d.%d.\n"
+"Skompilowano przy użyciu Gtk+-%d.%d.%d, uruchomiono przy użyciu Gtk+-%d.%d."
+"%d.\n"
 "\n"
-"Błędy proszę zgłaszać na <%s>.\n"
+"Proszę zgłaszać błędy na adres <%s>.\n"
 
 #: ../exo-helper/helpers/Terminal.desktop.in.in.h:1
 msgid "Xfce Terminal"
@@ -1151,7 +1140,7 @@ msgstr "Terminal Xfce"
 
 #: ../exo-helper/helpers/Thunar.desktop.in.in.h:1
 msgid "Thunar"
-msgstr ""
+msgstr "Thunar"
 
 #: ../exo-helper/helpers/aterm.desktop.in.in.h:1
 msgid "aterm"
@@ -1167,7 +1156,7 @@ msgstr "Debian Sensible Browser"
 
 #: ../exo-helper/helpers/debian-x-terminal-emulator.desktop.in.in.h:1
 msgid "Debian X Terminal Emulator"
-msgstr "Debian X Terminal Emulator"
+msgstr "Debian X"
 
 #: ../exo-helper/helpers/encompass.desktop.in.in.h:1
 msgid "Encompass"
@@ -1175,11 +1164,11 @@ msgstr "Encompass"
 
 #: ../exo-helper/helpers/epiphany.desktop.in.in.h:1
 msgid "Epiphany Web Browser"
-msgstr "Przeglądarka internetowa Epiphany"
+msgstr "Epiphany"
 
 #: ../exo-helper/helpers/eterm.desktop.in.in.h:1
 msgid "Enlightened Terminal Emulator"
-msgstr "Enlightened Terminal Emulator"
+msgstr "Enlightened"
 
 #: ../exo-helper/helpers/evolution.desktop.in.in.h:1
 msgid "Novell Evolution"
@@ -1191,27 +1180,31 @@ msgstr "Mozilla Firefox"
 
 #: ../exo-helper/helpers/galeon.desktop.in.in.h:1
 msgid "Galeon Web Browser"
-msgstr "Przeglądarka internetowa Galeon"
+msgstr "Galeon"
 
 #: ../exo-helper/helpers/gnome-terminal.desktop.in.in.h:1
 msgid "GNOME Terminal"
 msgstr "GNOME Terminal"
 
+#: ../exo-helper/helpers/icedove.desktop.in.in.h:1
+msgid "Icedove"
+msgstr "Icedove"
+
 #: ../exo-helper/helpers/kmail.desktop.in.in.h:1
 msgid "KMail"
 msgstr "KMail"
 
 #: ../exo-helper/helpers/konqueror.desktop.in.in.h:1
 msgid "Konqueror Web Browser"
-msgstr "Przeglądarka internetowa Konqueror"
+msgstr "Konqueror"
 
 #: ../exo-helper/helpers/links.desktop.in.in.h:1
 msgid "Links Text Browser"
-msgstr "Przeglądarka tekstowa Links"
+msgstr "Links"
 
 #: ../exo-helper/helpers/lynx.desktop.in.in.h:1
 msgid "Lynx Text Browser"
-msgstr "Przeglądarka tekstowa Lynx"
+msgstr "Lynx"
 
 #: ../exo-helper/helpers/midori.desktop.in.in.h:1
 msgid "Midori"
@@ -1219,7 +1212,7 @@ msgstr "Midori"
 
 #: ../exo-helper/helpers/mozilla-browser.desktop.in.in.h:1
 msgid "Mozilla Browser"
-msgstr "Przeglądarka internetowa Mozilla"
+msgstr "Mozilla Browser"
 
 #: ../exo-helper/helpers/mozilla-mailer.desktop.in.in.h:1
 msgid "Mozilla Mail"
@@ -1231,7 +1224,7 @@ msgstr "Mutt"
 
 #: ../exo-helper/helpers/nautilus.desktop.in.in.h:1
 msgid "Nautilus"
-msgstr ""
+msgstr "Nautilus"
 
 #: ../exo-helper/helpers/netscape-navigator.desktop.in.in.h:1
 msgid "Netscape Navigator"
@@ -1243,7 +1236,7 @@ msgstr "NXterm"
 
 #: ../exo-helper/helpers/opera-browser.desktop.in.in.h:1
 msgid "Opera Browser"
-msgstr "Przeglądarka internetowa Opera"
+msgstr "Opera"
 
 #: ../exo-helper/helpers/opera-mailer.desktop.in.in.h:1
 msgid "Opera Mail"
@@ -1251,7 +1244,7 @@ msgstr "Opera Mail"
 
 #: ../exo-helper/helpers/pcmanfm.desktop.in.in.h:1
 msgid "PCMan File Manager"
-msgstr ""
+msgstr "PCMan File Manager"
 
 #: ../exo-helper/helpers/sylpheed-claws.desktop.in.in.h:1
 msgid "Claws Mail"
@@ -1271,61 +1264,58 @@ msgstr "Unikod RXVT"
 
 #: ../exo-helper/helpers/w3m.desktop.in.in.h:1
 msgid "W3M Text Browser"
-msgstr "Przeglądarka tekstowa W3M"
+msgstr "W3M Text Browser"
 
 #: ../exo-helper/helpers/xterm.desktop.in.in.h:1
 msgid "X Terminal"
-msgstr "Terminal X"
+msgstr "X Terminal"
 
-#: ../exo-open/main.c:84
+#: ../exo-open/main.c:97
 msgid "Usage: exo-open [URLs...]"
-msgstr "Użycie: exo-open [ADRES URL...]"
+msgstr "Użycie: exo-open [ADRES_URL...]"
 
-#: ../exo-open/main.c:85
+#: ../exo-open/main.c:98
 msgid "    exo-open --launch TYPE [PARAMETERs...]"
 msgstr "    exo-open --launch TYP [PARAMETR...]"
 
-#: ../exo-open/main.c:87
+#: ../exo-open/main.c:100
 msgid " -?, --help             Print this help message and exit"
 msgstr ""
 " -?, --help             Wypisuje komunikat pomocy i kończy"
 
-#: ../exo-open/main.c:88
+#: ../exo-open/main.c:101
 msgid ""
 " -V, --version            Print version information and exit"
 msgstr ""
 " -V, --version            Wypisuje informacje o wersji i kończy"
 
-#: ../exo-open/main.c:90
+#: ../exo-open/main.c:103
 msgid ""
 " --launch TYPE [PARAMETERs...]    Launch the preferred application of\n"
 "                   TYPE with the optional PARAMETERs, "
 "where\n"
 "                   TYPE is one of the following values."
 msgstr ""
-" --launch TYP [PARAMETR...]     Uruchamia preferowany program dla\n"
-"                   określonego typu z opcjonalnymi\n"
-"                   parametrami."
+" --launch TYP [PARAMETR...]     Uruchamia preferowany program dla "
+"określonego typu z opcjonalnymi parametrami."
 
-#: ../exo-open/main.c:94
+#: ../exo-open/main.c:107
 msgid ""
 " --working-directory DIRECTORY    Default working directory for "
 "applications\n"
 "                   when using the --launch option."
 msgstr ""
 " --working-directory KATALOG     Określa domyślny katalog roboczy "
-"programu\n"
-"                   przy użyciu parametru --launch"
+"programu używając opcji --launch"
 
-#: ../exo-open/main.c:97
+#: ../exo-open/main.c:110
 msgid "The following TYPEs are supported for the --launch command:"
-msgstr "Parametr --launch obsługuje następujące typy:"
+msgstr "Parametr --launch obsługuje następujące TYPY:"
 
 #. Note to Translators: Do not translate the TYPEs (WebBrowser, MailReader, TerminalEmulator),
 #. * since the exo-helper utility will not accept localized TYPEs.
 #.
-#: ../exo-open/main.c:103
-#, fuzzy
+#: ../exo-open/main.c:116
 msgid ""
 " WebBrowser    - The preferred Web Browser.\n"
 " MailReader    - The preferred Mail Reader.\n"
@@ -1336,7 +1326,7 @@ msgstr ""
 " MailReader    - Preferowany program pocztowy,\n"
 " TerminalEmulator - Preferowany emulator terminala."
 
-#: ../exo-open/main.c:108
+#: ../exo-open/main.c:121
 msgid ""
 "If you don't specify the --launch option, exo-open will open all specified\n"
 "URLs with their preferred URL handlers. Else, if you specify the --launch\n"
@@ -1344,33 +1334,33 @@ msgid ""
 "pass additional parameters to the application (i.e. for TerminalEmulator\n"
 "you can pass the command line that should be run in the terminal)."
 msgstr ""
-"Jeśli opcja --launch nie zostanie użyta, program automatycznie otworzy\n"
+"Jeśli opcja --launch nie zostanie użyta, program automatycznie otworzy "
 "wszystkie podane adresy URL za pomocą preferowanego programu.\n"
-"Użycie opcji --launch umożliwia wybór preferowanego programu\n"
-"i przekazanie mu dodatkowych parametrów (np. dla TerminalEmulator\n"
-"można podać polecenie, które ma zostać uruchomione wewnątrz terminala)."
+"Użycie opcji --launch umożliwia wybór preferowanego programu i przekazanie "
+"mu dodatkowych parametrów (np. dla TerminalEmulator można podać polecenie, "
+"które ma zostać uruchomione wewnątrz terminala)."
 
-#: ../exo-open/main.c:170
+#: ../exo-open/main.c:183
 #, c-format
 msgid ""
 "Launching desktop files is not supported when %s is compiled without GIO-"
 "Unix features."
 msgstr ""
 
-#: ../exo-open/main.c:312
+#: ../exo-open/main.c:246
 #, c-format
 msgid "Failed to launch preferred application for category \"%s\"."
 msgstr "Nie udało się uruchomić preferowanego programu dla kategorii „%s”."
 
-#: ../exo-open/main.c:354
+#: ../exo-open/main.c:552
 #, c-format
 msgid "Unable to detect the URI-scheme of \"%s\"."
-msgstr ""
+msgstr "Nie można wykryć schematu adresu URI „%s”."
 
-#: ../exo-open/main.c:364
-#, fuzzy, c-format
+#: ../exo-open/main.c:564
+#, c-format
 msgid "Failed to open URI \"%s\"."
-msgstr "Nie udało się otworzyć adresu URL „%s”."
+msgstr "Nie udało się otworzyć adresu URI „%s”."
 
 #: ../exo-open/exo-file-manager.desktop.in.h:1
 #, fuzzyMore information about the Xfce4-commits mailing list