[Xfce4-commits] <xfce-utils:master> l10n: Updated Polish (pl) translation to 98%

Transifex noreply at xfce.org
Fri Jan 7 17:36:01 CET 2011


Updating branch refs/heads/master
     to 4b71bdafff4b816e1c83cf8eb980f047a92ee9a6 (commit)
    from 2615273e2a7a60a546e4f7c7d62365760eeb097f (commit)

commit 4b71bdafff4b816e1c83cf8eb980f047a92ee9a6
Author: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>
Date:  Fri Jan 7 17:34:45 2011 +0100

  l10n: Updated Polish (pl) translation to 98%
  
  New status: 71 messages complete with 1 fuzzy and 0 untranslated.
  
  Transmitted-via: Transifex (translations.xfce.org).

 po/pl.po | 156 +++++++++++++++++++++++++++++++++++--------------------------
 1 files changed, 89 insertions(+), 67 deletions(-)

diff --git a/po/pl.po b/po/pl.po
index d04a990..afcb6da 100644
--- a/po/pl.po
+++ b/po/pl.po
@@ -4,114 +4,126 @@
 # Paweł Pastuła <pastulap at poczta.onet.pl>, 2003.
 # Daniel 'Beorn' Mróz <beorn at alpha.pl>, 2003.
 # Piotr Maliński <admin at rk.edu.pl>, 2005, 2006.
-# Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>, 2009.
+# Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>, 2009, 2011.
 #
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce-utils\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2010-12-05 15:39+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-10 11:03+0100\n"
-"Last-Translator: Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>\n"
-"Language-Team: Polish\n"
-"Language: \n"
+"POT-Creation-Date: 2011-01-07 11:09+0000\n"
+"PO-Revision-Date: 2011-01-07 17:31+0100\n"
+"Last-Translator: Piotr Sokół <psokol at jabster.pl>\n"
+"Language-Team: Polish <>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
-"Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
+"Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
+"Language: \n"
+"Plural-Forms: nplurals=3; plural=((n==1) ? 0 : ((n%10>=2 && n%10<=4 && (n"
+"%100<10 || n%100>=20)) ? 1 : 2));\n"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:52
 msgid "Version information"
-msgstr ""
+msgstr "Wypisuje informacje o wersji"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:70
 msgid "Window Manager"
-msgstr ""
+msgstr "Menedżer okien"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:71
 msgid "Handles the placement of windows on the screen."
-msgstr ""
+msgstr "Zarządza położeniem okien na ekranie."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:74
 msgid "Panel"
-msgstr ""
+msgstr "Panel"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:75
 msgid ""
 "Program launchers, window buttons, applications menu, workspace switcher and "
 "more."
 msgstr ""
+"Przechowuje i wyświetla rozmaite aplety takie jak aktywatory, przyciski "
+"okien, podgląd obszarów roboczych i inne."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:79
 msgid "Desktop Manager"
-msgstr ""
+msgstr "Menedżer pulpitu"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:80
 msgid ""
 "Sets the background color or image with optional application menu or icons "
 "for minimized applications or launchers, devices and folders."
-msgstr ""
+msgstr "Konfiguruje tło pulpitu oraz jego zawartość."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:84
 msgid "File Manager "
-msgstr ""
+msgstr "Menedżer plików"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:85
 msgid ""
 "A modern file manager for the Unix/Linux desktop, aiming to be easy-to-use "
 "and fast."
-msgstr ""
+msgstr "Zarządza plikami w prosty i efektywny sposób."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:89
 msgid "Session Manager"
-msgstr ""
+msgstr "Menedżer sesji"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:90
 msgid ""
 "Restores your session on startup and allows you to shutdown the computer "
 "from Xfce."
-msgstr ""
+msgstr "Przywraca sesje po uruchomieniu komputera i umożliwia zarządzanie nią."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:94
 msgid "Setting System"
-msgstr ""
+msgstr "Menedżer ustawień"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:95
 msgid ""
 "Configuration system to control various aspects of the desktop like "
 "appearance, display, keyboard and mouse settings."
 msgstr ""
+"Konfiguruje różne cechy środowiska, takiej jak jego wygląd, ustawienia "
+"ekranu, klawiatury i myszy."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:99
 msgid "Application Finder"
-msgstr ""
+msgstr "Wyszukiwanie programów"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:100
 msgid ""
 "Shows the applications installed on your system in categories, so you can "
 "quickly find and launch them."
 msgstr ""
+"Wyświetla programy zainstalowane w systemie rozmieszczone w kategoriach, w "
+"celu ich szybkiego odnalezienia i uruchomienia."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:104
 msgid "Utilities and Scripts"
-msgstr ""
+msgstr "Narzędzia i skrypty"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:105
 msgid "Startup scripts, run dialog and about dialog."
 msgstr ""
+"Zawiera skrypty uruchomieniowe, okno dialogowe uruchamiania poleceń i okno "
+"informacji o środowisku graficznym."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:108
 msgid "Settings Daemon"
-msgstr ""
+msgstr "Demon ustawień"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:109
 msgid "D-Bus-based configuration storage system."
-msgstr ""
+msgstr "Przechowuje konfiguracje programów w oparciu o system D-Bus."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:116
 msgid ""
 "Xfce is a collection of programs that together provide a full-featured "
 "desktop environment. The following programs are part of the Xfce core:"
 msgstr ""
+"Xfce jest zestawem programów, które używane razem, oferują kompletne "
+"środowisko graficzne. Do podstawowych programów środowiska Xfce należą:"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:140
 msgid ""
@@ -119,6 +131,9 @@ msgid ""
 "programmers create applications that fit in well with the desktop "
 "environment."
 msgstr ""
+"Xfce jest również platformą programistyczną, która dostarcza kilka bibliotek "
+"ułatwiających programistom tworzenie programów dobrze dopasowanych do "
+"środowiska graficznego."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:146
 msgid ""
@@ -127,26 +142,29 @@ msgid ""
 "the source code or the Xfce website (http://www.xfce.org) for more "
 "information."
 msgstr ""
+"Komponenty Xfce są rozprowadzane na warunkach darmowych lub wolnych "
+"licencji; GPL lub BSDL dla programów i LGPL i BSDL dla bibliotek. Proszę "
+"zapoznać się z dokumentacją, kodem źródłowym lub zawartością strony "
+"internetowej (http://www.xfce.org) w celu uzyskania większej ilości "
+"informacji."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:153
 msgid "Thank you for your interest in Xfce."
-msgstr ""
+msgstr "Dziękujemy za zainteresowanie projektem Xfce."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:157
 msgid "The Xfce Development Team"
-msgstr ""
+msgstr "Zespół twórców Xfce"
 
 #: ../xfce4-about/main.c:266
-#, fuzzy
 msgid ""
 "If you know of anyone missing from this list; don't hesitate and file a bug "
 "on <http://bugzilla.xfce.org> ."
 msgstr ""
-"Jeśli ktoś jeszcze powinien znaleź się na powyższej liście, prosimy o "
-"kontakt pod adresem <"
+"Jeśli ktoś jeszcze powinien znaleźć się na powyższej liście, prosimy o "
+"zgłoszenie tego faktu pod adresem <http://bugzilla.xfce.org>."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:270
-#, fuzzy
 msgid "Thanks to all who helped making this software available!"
 msgstr ""
 "Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do stworzenia niniejszego "
@@ -157,6 +175,9 @@ msgid ""
 "Xfce 4 is copyright Olivier Fourdan (fourdan at xfce.org). The different "
 "components are copyrighted by their respective authors."
 msgstr ""
+"Właścicielem praw autorskich Xfce4 jest Olivier Fourdan (fourdan at xfce.org). "
+"Właścicielami praw autorskich poszczególnych komponentów środowiska są ich "
+"twórcy."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:292
 msgid ""
@@ -165,6 +186,10 @@ msgid ""
 "published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, "
 "or (at your option) any later version."
 msgstr ""
+"Pakiety libxfce4ui, libxfcegui4, libxfce4util, thunar-vfs i exo są "
+"rozprowadzane na warunkach Powszechnej Licencji Publicznej GNU Library, "
+"wydanej przez Free Software Foundation - według wersji drugiej tej licencji "
+"lub którejś z późniejszych wersji."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:299
 msgid ""
@@ -174,48 +199,51 @@ msgid ""
 "Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later "
 "version."
 msgstr ""
+"Pakiety thunar, xfce4-appfinder, xfce4-panel, xfce4-session, xfce4-settings, "
+"xfce-utils, xfconf, xfdesktop i xfwm4 są rozprowadzane na warunkach "
+"Powszechnej Licencji Publicznej GNU, wydanej przez Free Software Foundation "
+"- według wersji drugiej tej licencji lub którejś z późniejszych wersji."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:446
 #, c-format
 msgid "Type '%s --help' for usage information."
-msgstr ""
+msgstr "Proszę wprowadzić „%s --help”, aby wypisać komunikat pomocy."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:452
 msgid "Unable to initialize GTK+."
-msgstr ""
+msgstr "Nie można zainicjować GTK+."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:461
 msgid "The Xfce development team. All rights reserved."
-msgstr ""
+msgstr "Zespół twórców Xfce. Wszystkie prawa zastrzeżone."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:462
 #, c-format
 msgid "Please report bugs to <%s>."
-msgstr ""
+msgstr "Proszę zgłaszać błędy na adres <%s>."
 
 #. I18N: date/time the translators list was updated
 #: ../xfce4-about/main.c:465
 #, fuzzy, c-format
 msgid "Translators list from %s."
-msgstr "Tłumacze"
+msgstr "Lista tłumaczy pochodzi z %s."
 
 #: ../xfce4-about/main.c:475
-#, fuzzy
 msgid "Failed to load interface"
-msgstr "Nie można wczytać"
+msgstr "Nie udało się wczytać interfejsu"
 
 #. I18N: first %s will be replaced by the version, second by
 #. * the name of the distribution (--with-vendor-info=NAME)
 #: ../xfce4-about/main.c:489
 #, c-format
 msgid "Version %s, distributed by %s"
-msgstr ""
+msgstr "Wersja %s, rozprowadzana przez %s"
 
 #. I18N: %s will be replaced by the Xfce version number
 #: ../xfce4-about/main.c:493
 #, c-format
 msgid "Version %s"
-msgstr ""
+msgstr "Wersja %s"
 
 #. { N_("Project Lead"),
 #. xfce_contributors_lead
@@ -229,9 +257,8 @@ msgid "Active contributors"
 msgstr "Aktywni współpracownicy"
 
 #: ../xfce4-about/contributors.h:133
-#, fuzzy
 msgid "Servers maintained by"
-msgstr "Opiekun serwera"
+msgstr "Opiekunowie serwerów"
 
 #: ../xfce4-about/contributors.h:136
 msgid "Goodies supervision"
@@ -250,28 +277,24 @@ msgid "Previous contributors"
 msgstr "Byli współpracownicy"
 
 #: ../xfce4-about/xfce4-about.desktop.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "About Xfce"
 msgstr "O środowisku Xfce"
 
 #: ../xfce4-about/xfce4-about.desktop.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Information about the Xfce Desktop Environment"
-msgstr "Środowisko Xfce"
+msgstr "Wyświetla informacje o środowisku graficznym Xfce"
 
 #: ../xfce4-about/xfce4-about-dialog.glade.h:1
 msgid "About"
-msgstr ""
+msgstr "Informacje"
 
 #: ../xfce4-about/xfce4-about-dialog.glade.h:2
-#, fuzzy
 msgid "About the Xfce Desktop Environment"
-msgstr "Środowisko Xfce"
+msgstr "Informacje o środowisku graficznym Xfce"
 
 #: ../xfce4-about/xfce4-about-dialog.glade.h:3
-#, fuzzy
 msgid "BSD"
-msgstr "BSDL"
+msgstr "BSD"
 
 #: ../xfce4-about/xfce4-about-dialog.glade.h:4
 msgid "Copyright"
@@ -291,72 +314,71 @@ msgstr "LGPL"
 
 #: ../xfce4-about/xfce4-about-dialog.glade.h:8
 msgid "License"
-msgstr ""
+msgstr "Licencja"
 
 #. we don't support daemon mode
 #: ../xfrun/xfrun.c:48
 msgid "Daemon Mode"
-msgstr "Tryb usługi"
+msgstr "Tryb demona"
 
 #: ../xfrun/xfrun.c:50
 msgid "Daemon mode is not supported."
-msgstr "Tryb usługi nie jest obsługiwany."
+msgstr "Tryb demona nie jest obsługiwany."
 
 #: ../xfrun/xfrun.c:51
 msgid "Xfrun must be compiled with D-BUS support to enable daemon mode."
 msgstr ""
-"Aby włączyć tryb usługi, Xfrun musi zostać skompilowane z obsługą D-BUS."
+"Aby włączyć tryb demona, należy skompilować program Xfrun z obsługą systemu "
+"D-BUS."
 
-#: ../xfrun/xfrun-dbus.c:142
+#: ../xfrun/xfrun-dbus.c:156
 #, c-format
 msgid "Unable to open display \"%s\"."
 msgstr "Nie można otworzyć ekranu „%s”."
 
-#: ../xfrun/xfrun-dbus.c:193
+#: ../xfrun/xfrun-dbus.c:210
 #, c-format
 msgid "D-BUS message bus disconnected. Exiting ...\n"
-msgstr "Połączenie z D-BUS zostało przerwane. Kończenie programu...\n"
+msgstr "Połączenie z systemem D-BUS zostało przerwane. Kończenie programu...\n"
 
 #. failed
-#: ../xfrun/xfrun-dbus.c:330 ../xfrun/xfrun-dbus.c:341
+#: ../xfrun/xfrun-dbus.c:350 ../xfrun/xfrun-dbus.c:361
 msgid "System Error"
 msgstr "Błąd systemu"
 
-#: ../xfrun/xfrun-dbus.c:332 ../xfrun/xfrun-dbus.c:343
+#: ../xfrun/xfrun-dbus.c:352 ../xfrun/xfrun-dbus.c:363
 msgid "Unable to fork to background:"
 msgstr "Nie można przejść do działania w tle:"
 
-#: ../xfrun/xfrun-dialog.c:178
+#: ../xfrun/xfrun-dialog.c:180
 msgid "Run in _terminal"
 msgstr "W _terminalu"
 
-#: ../xfrun/xfrun-dialog.c:204
+#: ../xfrun/xfrun-dialog.c:206
 msgid "_Run"
 msgstr "_Uruchom"
 
 #. Display the first error
-#: ../xfrun/xfrun-dialog.c:568 ../xfrun/xfrun-dialog.c:579
+#: ../xfrun/xfrun-dialog.c:572 ../xfrun/xfrun-dialog.c:583
 #, c-format
 msgid "The command \"%s\" failed to run:"
 msgstr "Nie udało się uruchomić polecenia „%s”:"
 
-#: ../xfrun/xfrun-dialog.c:570 ../xfrun/xfrun-dialog.c:581
+#: ../xfrun/xfrun-dialog.c:574 ../xfrun/xfrun-dialog.c:585
 msgid "Run Error"
 msgstr "Błąd uruchamiania"
 
-#: ../xfrun/xfrun-dialog.c:572 ../xfrun/xfrun-dialog.c:583
+#: ../xfrun/xfrun-dialog.c:576 ../xfrun/xfrun-dialog.c:587
 msgid "Unknown Error"
 msgstr "Nieznany błąd"
 
 #: ../xfrun/xfrun4.desktop.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Run Program..."
-msgstr "Uruchamianie polecenia"
+msgstr "Uruchom polecenie"
 
 #: ../xfrun/xfrun4.desktop.in.h:2
-#, fuzzy
 msgid "Run a program"
-msgstr "Uruchamianie polecenia"
+msgstr "Uruchamia polecenie z opcjonalnymi argumentami"
 
 #: ../xfce.desktop.in.h:1
 msgid "Use this session to run Xfce as your desktop environment"
@@ -368,11 +390,11 @@ msgstr "Xfce"
 
 #: ../scripts/xfhelp4.desktop.in.h:1
 msgid "Help"
-msgstr ""
+msgstr "Pomoc"
 
 #: ../scripts/xfhelp4.desktop.in.h:2
 msgid "Help using Xfce"
-msgstr ""
+msgstr "Pomoc dla środowiska Xfce"
 
 #~ msgid "Project Lead"
 #~ msgstr "Kierownictwo projektu"More information about the Xfce4-commits mailing list