<div dir="ltr"><div>Some of the units are translatable, for example: m/s is meters per second מ/ש or מ׳/ש<br><br></div><div>There's also kt which is knot, translated as קשר usually.<br><br></div><div dir="rtl">הינה -> הנה (לא קריטי).<br>

</div><div dir="rtl">מלעבוד - צירוף בלתי חוקי בעברית, אין לצרף אות שימוש לשם פועל, רק לשם פעולה (לדוגמה: מעבודה במקרה הזה רק שהמילה לא מתאימה להקשר אז צריך למצוא הקשר אחר).<br><br></div><div dir="rtl">אסטרונומים -> אסטרונומיים (ריבוי של אסטרונומי לא של אסטרונום, כמו שנהוג לומר: שירים עבריים ולא שירים עברים).<br>

<br></div><div dir="rtl">אנא תייק דיווח -> פנייה מועדפת לזכר, נוגד את ערכי הקוד הפתוח, העדף להשתמש בצורה שניתן לפרש לשתי פנים ללא ניקוד כמו למשל: נא לתייק דיווח.<br><br></div><div dir="rtl">הצג תנאים -> אותה הערה.<br>

<br></div><div dir="rtl">מאתר כעת -> מתבצע איתור כעת (אותה הערה עם שינוי קל).<br><br></div><div dir="rtl">שנה את השם עבור המיקום -> ניתן לשנות את שם המיקום (שוב פנייה מועדפת לזכר).<br><br>זכויות יוצרים (c)‏ 2003-2012 -> כל הזכויות שמורות (c)‏ 2003‏-2012 (אמנם הוספת RLM אבל לא בכל המקומות הנחוצים, שים לב שהכלל בעברית אומר שכיוון פתיחה וסגירה של טווח הוא מימין לשמאל, „בספר עמודים 1‏-3“ הספרה הנמוכה יותר צריכה להופיע מימין).<br>

<br>יחידת המידה פסקל, נקראת על שם מתמטיקאי, פיזיקאי ופילוסוף בלייז פסקל -> יחידת המידה פסקל, נקראת על שם המתמטיקאי, הפיזיקאי והפילוסוף בלייז פסקל (התארים מיודעים כיוון שאנחנו יודעים על מי מדובר והוא לא אלמוני כפי שנהוג לומר חבר הכנסת גלעד ארדן ולא חבר כנסת גלעד ארדן שהוא ביטוי בעל שתי יחידות לוגיות שאין ביניהן קשר).<br>

<br></div><div dir="rtl">שניה -> שנייה (לא קריטי).<br><br></div><div dir="rtl">כאשר טקסט בעברית תחום ב־<i> יש להוריד את התגית כיוון שכתב נטוי אינו חלק מהטיפוגרפיה העברית התקנית (<a href="http://he.wikipedia.org/wiki/ויקיפדיה:עקרונות_מיוחדים_לשפה_העברית#.D7.9B.D7.AA.D7.91_.D7.A0.D7.98.D7.95.D7.99_.D7.95.D7.94.D7.93.D7.92.D7.A9.D7.95.D7.AA">הסבר בוויקיפדיה</a>).<br>

<br>שמחולקת אל תוך 12 אינצ׳ים -> שמחולקת ל־12 אינצ׳ים (אין צורך להוסיף מילים מיותרות במקום להשתמש בתווי סמיכות תקניים, אין הכרח להשתמש במקף עליון ניתן גם להשתמש במינוס אך זה פחות מקובל בתרגומי הקוד הפתוח).<br><br></div>

<div dir="rtl">במידה ו... -> במידה ש... (במידה ו... היא צורת תיקון יתר בעברית והיא נגזרת של הואיל ו... אך על אף שהניסוח נשמע גבוה יותר ממליצה האקדמיה להשתמש במונח אם כאשר לא מדובר בקשר של סיבה ותוצאה כמו במשפט הנדון).<br>

<br></div><div dir="rtl">ייתכן וזה -> יתכן שזה (תיקון יתר, בשפה המקצועית: היפר קורקציה).<br></div><div dir="rtl"><br>כך שמידע אודות שימושו הינו -> כך שמידע בנוגע לשימוש בו (אודות היא מילה חסרת משמעות מחוץ לסמיכות „על אודות“, אודות זה נושא אם כי היום יותר מקובל לומר על מה מדובר, כלומר במקום פריט „אודות“ בתפריט העזרה מוטב לכתוב „על אודות“ או „על היישום“/„על התכנית“).<br>

<br></div><div dir="rtl">רשיון -> רישיון (היו״ד היא תבניתית ולכן אי אפשר לוותר עליה בדומה לניסיון, היגיון, שיגעון וכן הלאה).<br><br></div><div dir="rtl">צלמית -> סמל (לא מקובל ומקומם את המשתמשים, קיבלתי מספר פניות על כך).<br>

<br></div><div dir="rtl">בחר כמה ימים -> ניתן לבחור את מספר הימים (כמה אינה מתאימה לשימוש הזה, <a href="http://www.shlomifish.org/hebrew/common-errors/hebrew-common-errors.html">תיעוד אצל שלומי פיש</a>).<br><br></div>
<div dir="rtl">
בחר את הערך -> ניתן לבחור את הערך (פנייה מועדפת לזכר).<br><br>לחץ אטמוספרי הינו מותאם באופן שקול -> לחץ אטמוספרי מותאם באופן שקול (הינו/הנו אינה מוסיפה דבר).<br><br></div><div dir="rtl">התדרדרות -> הדרדרות (אפשר גם הידרדרות, הכלל נקרא „הידמות מלאה“ הומולוגיה לבלשנים שבינינו, קיימת מחלוקת, מוכן לקבל גם את הצורה הקיימת).<br>

<br>זו נותנת -> יחידה זו מציינת (באנגלית מקובל להתחיל כך משפט אך בעברית נהוג להוסיף את הנושא ולא להשאיר אותו סתמי או בלתי מיודע).<br><br></div><div dir="rtl">המלצתי באשר ל־Dry-bulb temperature היא לערוך חיפוש בגוגל אחר הביטוי „DBT טמפרטורה“ יש מספר מאמרים בנושא שיעזרו לך לתרגם את המונח הזה בצורה קצת יותר איכותית, במקרה כזה נדרש מחקר כיוון שלא מדובר במונח אחיד אך מוטב להיצמד למונח שהוטבע על ידי מרצים בכירים באוניברסיטאות מקובלות).<br>

<br></div><div dir="rtl">סולארית -> סולרית (לא קריטי, יותר כבלימת מגמה).<br><br>כאשר מרחפים על הצלמית -> כאשר עוברים עם העכבר מעל הסמל (מרחפים כתרגום ל־hover זה תקין אבל במקרה הזה אין למשתמש מושג מה אתה רוצה ממנו).<br>

<br>החלט על כמה ערכים להיראות בו זמנית -> ניתן להחליט אילו עצמים יופיעו בו זמנית (הערכים אינם מבצעים את הפעולה).<br><br></div><div dir="rtl">תמליל -> טקסט (לא קריטי, המשתמשים יפתחו אליך אנטגוניזם, מניסיון).<br><br>
</div>
<div dir="rtl">הירח לא זורחת היום -> הירח לא זורח היום (לא דורש הסבר, אני סומך עליך שתבין).<br><br></div><div dir="rtl">לגבי מופעי הירח, מצאתי <a href="http://www.tapuz.co.il/blog/net/ViewEntry.aspx?entryId=1729002&skip=1">קישור</a> אבל הוא לא הכי אמין, נתקלתי כבר באתר קצת יותר רשמי שמציג את הנתונים האלה.<br>

<br><br></div><div dir="rtl">על אף התיקונים אף אחד לא נולד מתרגם, המאמץ שלך ניכר ובאופן כללי עבודה מאוד יפה ונקייה.<br></div><div dir="rtl"><br></div><div dir="rtl">בברכה,</div><div><br></div></div><div class="gmail_extra">

<br clear="all"><div><div dir="ltr"><span style="font-size:large"><font color="#990000">Yaron</font><font color="#330000"> Shahrabani</font></span><blockquote style="margin:0 0 0 40px;border:none;padding:0px"><div><font color="#666666"><span style="font-size:x-small"><font color="#FF0000"><</font></span>Hebrew translator<span style="font-size:x-small"><font color="#FF0000">></font></span></font></div>

</blockquote></div></div>
<br><br><div class="gmail_quote">On Fri, Jan 18, 2013 at 7:00 AM, Genghis Khan <span dir="ltr"><<a href="mailto:genghiskhan@gmx.ca" target="_blank">genghiskhan@gmx.ca</a>></span> wrote:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">

@Harald, magnicient > magnificent?<br>
<br>
@Yaron, now you may send proposals for improvements.  Take into your<br>
attention some of the notes, especially those concerning to labels and<br>
units.<br>
<br>
‎תאריך: Tue, 15 Jan <a href="tel:2013" value="+9722013">2013</a> 21:04:51 +0100<br>
 ‎מאת: Harald Judt <<a href="mailto:h.judt@gmx.at">h.judt@gmx.at</a>><br>
<br>
> Am 15.01.2013 19:45, schrieb Genghis Khan:<br>
> > Typos<br>
> > -----<br>
> > valueable > valuable<br>
><br>
> Patch prepared, thanks.<br>
<div class="im">><br>
> > Missing Notes for translators<br>
> > -----------------------------<br>
> > Reference: weather-config.c:592<br>
> > What is current?<br>
><br>
</div>> It means "existing at the moment", or here: "valid at the moment" or<br>
> perhaps "used at the moment". This refers to the fact that the<br>
> original Fahrenheit scale was a bit different. The current Celsius<br>
> scale is different from the original one too, namely reversed,<br>
> because it had freezing and boiling points swapped around (water<br>
> froze at +100°C and started to boil at 0°C).<br>
<br>
Notes for translators: Current does not mean Flow of water.<br>
<div class="im"><br>
> > Reference: weather-config.c:841<br>
> > What is Summer Simmer Index?<br>
><br>
</div>> This is an index similar to the Heat Index, but usually used at night<br>
> because of it's alleged higher accuracy at night time.<br>
><br>
> <a href="http://donsnotes.com/reference/temperature-index.html" target="_blank">http://donsnotes.com/reference/temperature-index.html</a> has a list and<br>
> explanations for various indexes.<br>
<div class="HOEnZb"><div class="h5">><br>
> Harald<br>
><br>
<br>
<br>
--<br>
Proper English <a href="http://www.reddit.com/r/proper" target="_blank">www.reddit.com/r/proper</a><br>
4 teh lulz... <a href="http://email.is-not-s.ms" target="_blank">http://email.is-not-s.ms</a><br>
_______________________________________________<br>
Xfce-i18n mailing list<br>
<a href="mailto:Xfce-i18n@xfce.org">Xfce-i18n@xfce.org</a><br>
<a href="https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce-i18n" target="_blank">https://mail.xfce.org/mailman/listinfo/xfce-i18n</a><br>
</div></div></blockquote></div><br></div>