[Xfce-i18n] [ca] verve-plugin and thunar-archive-plugin

Pau Ruŀlan Ferragut paurullan at bulma.net
Sat Mar 31 09:10:18 CEST 2007


On Fri, Mar 30, 2007 at 10:05:14PM +0200, Ivà wrote:

>Here we go again with some untranslated and fuzzy strings done, plus 
>minor changes and typos corrected.

committed thanks

-- 
No, perquè la felicitat no és un joc de suma zero, igual que l’amor: te puc
donar tot el que tinc que jo no me quedaré sense.
More information about the Xfce-i18n mailing list