[Goodies-commits] r7252 - xfce4-clipman-plugin/trunk/po xfce4-modemlights-plugin/trunk/po xfce4-power-manager/trunk/po

Mike Massonnet mmassonnet at xfce.org
Mon Apr 20 17:06:33 CEST 2009


Author: mmassonnet
Date: 2009-04-20 15:06:33 +0000 (Mon, 20 Apr 2009)
New Revision: 7252

Modified:
  xfce4-clipman-plugin/trunk/po/ChangeLog
  xfce4-clipman-plugin/trunk/po/ca.po
  xfce4-modemlights-plugin/trunk/po/ChangeLog
  xfce4-modemlights-plugin/trunk/po/ca.po
  xfce4-power-manager/trunk/po/ChangeLog
  xfce4-power-manager/trunk/po/ca.po
Log:
goodies translation update (catalan only)

Modified: xfce4-clipman-plugin/trunk/po/ChangeLog
===================================================================
--- xfce4-clipman-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-20 13:56:49 UTC (rev 7251)
+++ xfce4-clipman-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-20 15:06:33 UTC (rev 7252)
@@ -1,5 +1,9 @@
 2009-04-20 Mike Massonnet <mmassonnet at xfce.org>
 
+	* ca.po: Catalan translation added (Harald Servat)
+
+2009-04-20 Mike Massonnet <mmassonnet at xfce.org>
+
 	* gl.po: Galician translation update (Leandro Regueiro)
 
 2009-04-19 Jari Rahkonen <jari.rahkonen at pp1.inet.fi>

Modified: xfce4-clipman-plugin/trunk/po/ca.po
===================================================================
--- xfce4-clipman-plugin/trunk/po/ca.po	2009-04-20 13:56:49 UTC (rev 7251)
+++ xfce4-clipman-plugin/trunk/po/ca.po	2009-04-20 15:06:33 UTC (rev 7252)
@@ -10,7 +10,7 @@
 "Project-Id-Version: xfce4-clipman-plugin 0.8.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-04-18 12:03+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-18 12:27+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-18 13:08+0100\n"
 "Last-Translator: Harald Servat <redcrash at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan <xfce-i18n at xfce.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -182,16 +182,15 @@
 #. Ask the user
 #: ../panel-plugin/main.c:392 ../panel-plugin/main.c:393
 msgid "Autostart Clipman"
-msgstr ""
+msgstr "Iniciar Clipman automàticament"
 
 #: ../panel-plugin/main.c:393
 msgid "Do you want to autostart the clipboard manager?"
-msgstr ""
+msgstr "Voleu iniciar automàticament el gestor del porta-retalls?"
 
 #: ../panel-plugin/main.c:636
-#, fuzzy
 msgid "Clipboard Manager for Xfce"
-msgstr "Gestor de porta-retalls per l’escriptori Xfce"
+msgstr "Gestor de porta-retalls per l'escriptori Xfce"
 
 #: ../panel-plugin/main.c:645
 msgid "translator-credits"
@@ -211,6 +210,9 @@
 "\n"
 "%s"
 msgstr ""
+"No s'ha pogut executar l'ordre \"%s\"\n"
+"\n"
+"%s"
 
 #: ../panel-plugin/menu.c:123
 msgid "Are you sure you want to clear the history?"

Modified: xfce4-modemlights-plugin/trunk/po/ChangeLog
===================================================================
--- xfce4-modemlights-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-20 13:56:49 UTC (rev 7251)
+++ xfce4-modemlights-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-20 15:06:33 UTC (rev 7252)
@@ -1,5 +1,9 @@
 2009-04-20 Mike Massonnet <mmassonnet at xfce.org>
 
+	* ca.po: Catalan translation added (Harald Servat)
+
+2009-04-20 Mike Massonnet <mmassonnet at xfce.org>
+
 	* gl.po: Galician translation added (Leandro Regueiro)
 
 2009-02-19 Per Kongstad <pko at xfce.org>

Modified: xfce4-modemlights-plugin/trunk/po/ca.po
===================================================================
--- xfce4-modemlights-plugin/trunk/po/ca.po	2009-04-20 13:56:49 UTC (rev 7251)
+++ xfce4-modemlights-plugin/trunk/po/ca.po	2009-04-20 15:06:33 UTC (rev 7252)
@@ -9,8 +9,8 @@
 "Project-Id-Version: xfce4-modemlights-plugin 0.1.2\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2007-11-08 09:45+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-04-17 20:26+0100\n"
-"Last-Translator: Carles Muñoz Gorriz <carlesmu at internautas.org>\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-18 13:14+0100\n"
+"Last-Translator: Harald Servat <redcrash at gmail.com>\n"
 "Language-Team: catalan\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=utf-8\n"
@@ -47,6 +47,15 @@
 "device after establishing the connection is the device/interface name "
 "required."
 msgstr ""
+"Aquest és el nom del dispositiu per a la connexió establerta, com per "
+"exemple:\n"
+" <b>ppp0</b>\n"
+"Per a saber el nom del dispositiu, podeu executar la següent ordre abans i "
+"després d'establir la connexió:\n"
+" <b>cat /proc/net/dev</b>\n"
+"Aquesta comanda mostrarà els dispositius actius en la primera columna. El "
+"nou dispositiu després d'establir la connexió és el nom requerit del "
+"dispositiu."
 
 #: ../panel-plugin/panel-plugin.c:592
 msgid "Lockfile:"
@@ -62,6 +71,12 @@
 "indicates to the plugin that no connection has been established and that no "
 "dialing is in progress."
 msgstr ""
+"Aquest és el nom del fitxer de bloqueig creat per a l'ordre de connexió, com "
+"per exemple:\n"
+" <b>/var/lock/LCK..tyS1</b>\n"
+"Usualment podrà trobar-ne el nom examinant el contingut de /var/lock abans i "
+"després d'establir la connexió. L'absència d'aquest fitxer indica que el "
+"connector no ha pogut establir una connexió i que el marcatge s'ha aturat."
 
 #: ../panel-plugin/panel-plugin.c:641
 msgid "Select icon"
@@ -93,10 +108,9 @@
 
 #: ../panel-plugin/panel-plugin.c:813
 #: ../panel-plugin/modemlights.desktop.in.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Modem Lights"
 msgstr "Llums del mòdem"
 
 #: ../panel-plugin/modemlights.desktop.in.in.h:2
 msgid "Simple PPP connections via modem"
-msgstr ""
+msgstr "Connexions PPP senzilles usant el mòdem"

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/ChangeLog
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/ChangeLog	2009-04-20 13:56:49 UTC (rev 7251)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/ChangeLog	2009-04-20 15:06:33 UTC (rev 7252)
@@ -1,5 +1,9 @@
 2009-04-20 Mike Massonnet <mmassonnet at xfce.org>
 
+	* ca.po: Catalan translation added (Harald Servat)
+
+2009-04-20 Mike Massonnet <mmassonnet at xfce.org>
+
 	* gl.po: Galician translation update (Leandro Regueiro)
 
 2009-04-16 Mike Massonnet <mmassonnet at xfce.org>

Modified: xfce4-power-manager/trunk/po/ca.po
===================================================================
--- xfce4-power-manager/trunk/po/ca.po	2009-04-20 13:56:49 UTC (rev 7251)
+++ xfce4-power-manager/trunk/po/ca.po	2009-04-20 15:06:33 UTC (rev 7252)
@@ -9,9 +9,9 @@
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce 4-power-manager\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
-"POT-Creation-Date: 2009-04-06 10:50+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-06 19:17+0100\n"
-"Last-Translator: Carles Muñoz Gorriz <carlesmu at internautas.org>\n"
+"POT-Creation-Date: 2009-04-07 11:07+0200\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-18 13:06+0100\n"
+"Last-Translator: Harald Servat <redcrash at gmail.com>\n"
 "Language-Team: Catalan\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -144,14 +144,6 @@
 msgid "Xfce Power Manager"
 msgstr "Gestor d'energia de Xfce"
 
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:30
-msgid "gtk-close"
-msgstr ""
-
-#: ../settings/xfpm-settings.glade.h:31
-msgid "gtk-help"
-msgstr ""
-
 #: ../settings/xfpm-settings.c:306 ../settings/xfpm-settings.c:322
 msgid "Never"
 msgstr "Mai"
@@ -508,7 +500,8 @@
 "sistema?"
 
 #: ../src/xfpm-tray-icon.c:162 ../src/xfpm-tray-icon.c:193
-msgid "Are you sure you want to procced?"
+#, fuzzy
+msgid "Are you sure you want to proceed?"
 msgstr "Voleu continuar?"
 
 #: ../src/xfpm-tray-icon.c:190
@@ -628,25 +621,20 @@
 msgid "translator-credits"
 msgstr "Carles Muñoz Gorriz <carlesmu at internautas.org>"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:460
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:517
-msgid "Control your LCD brightness level"
-msgstr "Controla en nivell de brillantor de la LCD"
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:173
+#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
+msgid "Control your LCD brightness"
+msgstr "Controla la brillantor de la LCD"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:464
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:521
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:175
 msgid "No device found"
 msgstr "No s'ha trobat el dispositiu"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/brightness-plugin.c:535
+#: ../panel-plugins/brightness/brightness-button.c:585
 #: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:1
 msgid "Brightness plugin"
 msgstr "Connector de brillantor"
 
-#: ../panel-plugins/brightness/xfce4-brightness-plugin.desktop.in.in.h:2
-msgid "Control your LCD brightness"
-msgstr "Controla la brillantor de la LCD"
-
 #: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:223
 #: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:423
 msgid "No power manager instance running"
@@ -674,16 +662,16 @@
 
 #: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:286
 #: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:322
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:665
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:724
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:830
+#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:664
+#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:723
+#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:829
 #: ../panel-plugins/inhibit/xfce4-inhibit-plugin.desktop.in.in.h:2
 msgid "Inhibit plugin"
 msgstr "Connector d'inhibició"
 
 #: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:296
 #: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:332
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:734
+#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:733
 msgid "Don't show again"
 msgstr "No tornis a mostrar"
 
@@ -691,15 +679,15 @@
 msgid "Power manager disconnected"
 msgstr "Gestor d'energia desconnectat"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:674
+#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:673
 msgid "Enable backlight sleep"
 msgstr "Habilita l'adormiment de la retro-iŀluminació "
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:681
+#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:680
 msgid "Enable automatic sleep"
 msgstr "Habilita l'adormiment automàtica"
 
-#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:725
+#: ../panel-plugins/inhibit/inhibit-plugin.c:724
 msgid "Power manager is connected"
 msgstr "Gestor d'energia connectat"
 
@@ -707,6 +695,15 @@
 msgid "Inhibit automatic power savings"
 msgstr "Inhabilita l'estalvi automàtic d'energia"
 
+#~ msgid "gtk-close"
+#~ msgstr "gtk-close"
+
+#~ msgid "gtk-help"
+#~ msgstr "gtk-help"
+
+#~ msgid "Control your LCD brightness level"
+#~ msgstr "Controla en nivell de brillantor de la LCD"
+
 #~ msgid "Xfce power manager is not running to releod it"
 #~ msgstr ""
 #~ "El gestor d'energia de Xfce no s'està executant i no es pot tornar a "
More information about the Goodies-commits mailing list