[Goodies-commits] r7208 - xfce4-cpugraph-plugin/trunk/po xfce4-mailwatch-plugin/trunk/po xfce4-netload-plugin/trunk/po xfce4-notes-plugin/trunk/po xfce4-places-plugin/trunk/po xfce4-volstatus-icon/trunk/po xfce4-weather-plugin/trunk/po

Piotr Sokól brzydki at xfce.org
Wed Apr 15 20:57:46 CEST 2009


Author: brzydki
Date: 2009-04-15 18:57:46 +0000 (Wed, 15 Apr 2009)
New Revision: 7208

Modified:
  xfce4-cpugraph-plugin/trunk/po/ChangeLog
  xfce4-cpugraph-plugin/trunk/po/pl.po
  xfce4-mailwatch-plugin/trunk/po/ChangeLog
  xfce4-mailwatch-plugin/trunk/po/pl.po
  xfce4-netload-plugin/trunk/po/ChangeLog
  xfce4-netload-plugin/trunk/po/pl.po
  xfce4-notes-plugin/trunk/po/ChangeLog
  xfce4-notes-plugin/trunk/po/pl.po
  xfce4-places-plugin/trunk/po/ChangeLog
  xfce4-places-plugin/trunk/po/pl.po
  xfce4-volstatus-icon/trunk/po/ChangeLog
  xfce4-volstatus-icon/trunk/po/pl.po
  xfce4-weather-plugin/trunk/po/ChangeLog
  xfce4-weather-plugin/trunk/po/pl.po
Log:
Updated Polish translations

Modified: xfce4-cpugraph-plugin/trunk/po/ChangeLog
===================================================================
--- xfce4-cpugraph-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-15 18:39:27 UTC (rev 7207)
+++ xfce4-cpugraph-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-15 18:57:46 UTC (rev 7208)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2009-04-15 Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>
+
+	* pl.po: Polish translation update
+
 2009-03-14 Maximilian Schleiss <maximilian at xfce.org>
 
 	* gl.po: Galician translation update (Leandro Regueiro)

Modified: xfce4-cpugraph-plugin/trunk/po/pl.po
===================================================================
--- xfce4-cpugraph-plugin/trunk/po/pl.po	2009-04-15 18:39:27 UTC (rev 7207)
+++ xfce4-cpugraph-plugin/trunk/po/pl.po	2009-04-15 18:57:46 UTC (rev 7208)
@@ -3,43 +3,44 @@
 #
 msgid ""
 msgstr ""
-"Project-Id-Version: xfce4-cpugraph-plugin 0.3.0\n"
+"Project-Id-Version: xfce4-cpugraph-plugin 0.4.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2008-07-16 13:02+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2006-04-08 12:19+0900\n"
-"Last-Translator: Piotr Maliński <admin at rk.edu.pl>\n"
-"Language-Team: Polish <translation-team-pl at lists.sourceforge.net>\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-08 20:18+0100\n"
+"Last-Translator: Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>\n"
+"Language-Team: Polish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:432
 msgid "Configure CPU Graph"
-msgstr "Konfiguracja"
+msgstr "Monitor CPU"
 
-#: ../panel-plugin/cpu.c:445 ../panel-plugin/cpugraph.desktop.in.in.h:1
+#: ../panel-plugin/cpu.c:445
+#: ../panel-plugin/cpugraph.desktop.in.in.h:1
 msgid "CPU Graph"
-msgstr "Statystyki Procesora"
+msgstr "Monitor CPU"
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:463
 msgid "Update Interval: "
-msgstr "Interwał aktualizacji:"
+msgstr "Okres aktualizacji:"
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:478
 msgid "Fastest (~250ms)"
-msgstr "Najszybszy (~250ms)"
+msgstr "Bardzo krótki (~250ms)"
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:483
 msgid "Fast (~500ms)"
-msgstr "Szybki (~500ms)"
+msgstr "Krótki (~500ms)"
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:489
 msgid "Normal (~750ms)"
-msgstr "Normalny (~750ms)"
+msgstr "Średni (~750ms)"
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:494
 msgid "Slow (~1s)"
-msgstr "Wolny (~1s)"
+msgstr "Długi (~1s)"
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:513
 msgid "Width:"
@@ -51,11 +52,11 @@
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:535
 msgid "Non-linear time-scale"
-msgstr ""
+msgstr "Nie-liniowa skala czasu"
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:551
 msgid "Show frame"
-msgstr "Pokaż ramkę"
+msgstr "Ramka"
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:570
 msgid "Associated command :"
@@ -75,7 +76,7 @@
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:672
 msgid "Background:"
-msgstr "Tło:"
+msgstr "Kolor tła:"
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:698
 msgid "Mode:"
@@ -99,7 +100,7 @@
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:748
 msgid "None"
-msgstr "'Brak"
+msgstr "Brak"
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:753
 msgid "Gradient"
@@ -107,7 +108,7 @@
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:758
 msgid "Fire"
-msgstr "Ogień"
+msgstr "Płomień"
 
 #: ../panel-plugin/cpu.c:779
 msgid "Appearance"
@@ -119,4 +120,5 @@
 
 #: ../panel-plugin/cpugraph.desktop.in.in.h:2
 msgid "Graphical representation of the CPU load"
-msgstr "Graficzna reprezentacja obciążenia procesora"
+msgstr "Dostarcza informacje na temat obciążenia CPU w postaci graficznej"
+

Modified: xfce4-mailwatch-plugin/trunk/po/ChangeLog
===================================================================
--- xfce4-mailwatch-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-15 18:39:27 UTC (rev 7207)
+++ xfce4-mailwatch-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-15 18:57:46 UTC (rev 7208)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2009-04-15 Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>
+
+	* pl.po: Polish translation update
+
 2009-03-15 Maximilian Schleiss <maximilian at xfce.org>
 
 	* tr.po, LINGUAS: Turkish translation added (Samed Beyribey)

Modified: xfce4-mailwatch-plugin/trunk/po/pl.po
===================================================================
--- xfce4-mailwatch-plugin/trunk/po/pl.po	2009-04-15 18:39:27 UTC (rev 7207)
+++ xfce4-mailwatch-plugin/trunk/po/pl.po	2009-04-15 18:57:46 UTC (rev 7208)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: xfce 4-mailwatch-plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2008-09-10 21:57-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-03-13 15:30+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-10 10:56+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,14 +25,14 @@
 msgstr ""
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-gmail.c:255
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Received HTTP response code %d. The most likely reason for this is that your GMail username or password is incorrect."
-msgstr "Odebrano kod zwrotny HTTP %d. Najczęstszą tego przyczyną jest niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło."
+msgstr "Odebrano kod zwrotny HTTP %d. Przyczyną może być niepoprawna nazwa użytkownika lub hasło."
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-gmail.c:261
-#, fuzzy, c-format
+#, c-format
 msgid "Received HTTP response code %d, which should be 200. There may be a problem with GMail's servers, or they have incompatibly changed their authentication method or location of the new messages feed."
-msgstr "Odebrano kod zwrotny HTTP %d, który "
+msgstr "Odebrano kod zwrotny HTTP %d, który powinien wynosić 200. Przyczyną mogą być problemy z funkcjonowaniem serwerów Gmail lub zmiana metody uwierzytelniania bądź położenia kanału nowych wiadomości."
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-gmail.c:394
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:735
@@ -60,7 +60,7 @@
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:1807
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-pop3.c:915
 msgid "Check for _new messages every"
-msgstr "Sprawdzanie _zawartości co"
+msgstr "Okres sprawdzania _zawartości:"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-gmail.c:591
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:1821
@@ -69,7 +69,7 @@
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-mh.c:605
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-pop3.c:929
 msgid "minute(s)."
-msgstr "minut."
+msgstr "minut"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-gmail.c:668
 msgid "Remote GMail Mailbox"
@@ -77,23 +77,22 @@
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-gmail.c:669
 msgid "The GMail plugin can connect to Google's mail service and securely retrieve the number of new messages."
-msgstr "Łączy z usługą poczty Google i w bezpieczny sposób pobiera ilość nowych wiadomości."
+msgstr "Łączy z usługą poczty Google i w bezpieczny sposób pobiera ilość nowych wiadomości"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:286
 msgid "Secure IMAP is not available, and the IMAP server does not support plaintext logins."
-msgstr ""
+msgstr "Bezpieczne połączenie IMAP nie jest dostępne, a serwer IMAP nie obsługuje przesyłania nieszyfrowanych haseł."
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:337
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:370
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-pop3.c:242
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-pop3.c:284
-#, fuzzy
 msgid "Authentication failed. Perhaps your username or password is incorrect?"
-msgstr "Nie udało się uwierzytelnić. Możliwe, że nazwa użytkownika lub hasło jest niepoprawne."
+msgstr "Nie udało się uwierzytelnić. Proszę upewnić się, że nazwa użytkownika i hasło jest poprawne."
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:433
 msgid "STARTTLS security was requested, but this server does not support it."
-msgstr ""
+msgstr "Serwer nie obsługuje bezpiecznych połączeń STARTTLS."
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:1144
 msgid "Failed to get folder list"
@@ -118,15 +117,15 @@
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:1403
 msgid "Set New Mail Folders"
-msgstr ""
+msgstr "Wybór katalogów poczty"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:1417
 msgid "New Mail Folders"
-msgstr ""
+msgstr "Katalogi"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:1608
 msgid "Advanced IMAP Options"
-msgstr "Zaawansowane opcje IMAPI"
+msgstr "Ustawienia zaawansowane"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:1619
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-pop3.c:757
@@ -149,16 +148,15 @@
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:1646
 msgid "Use non-standard IMAP _port:"
-msgstr "Własny _port IMAP:"
+msgstr "Niestandardowy _port IMAP:"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:1676
 msgid "Folders"
 msgstr "Katalogi"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:1684
-#, fuzzy
 msgid "IMAP server _directory:"
-msgstr "_Katalog serwera IMAP:"
+msgstr "_Katalog serwera poczty:"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:1714
 msgid "IMAP Server"
@@ -176,7 +174,7 @@
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:1796
 msgid "New mail _folders..."
-msgstr ""
+msgstr "Wybierz _katalogi..."
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-imap.c:1985
 msgid "Remote IMAP Mailbox"
@@ -197,12 +195,11 @@
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-maildir.c:102
 #, c-format
 msgid "%s is not a directory. Is %s really a valid maildir?"
-msgstr ""
+msgstr "„%s” nie jest katalogiem. Proszę upewnić się, czy „%s” jest poprawnym katalogiem maildir."
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-maildir.c:335
-#, fuzzy
 msgid "Maildir _Path:"
-msgstr "_Położenie Maildir:"
+msgstr "Ś_cieżka Maildir:"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-maildir.c:340
 msgid "Select Maildir Folder"
@@ -212,16 +209,15 @@
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-mbox.c:394
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-mh.c:590
 msgid "_Interval:"
-msgstr "Sprawdzanie _zawartości co"
+msgstr "Okres sprawdzania _zawartości:"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-maildir.c:450
-#, fuzzy
 msgid "Local Maildir Spool"
 msgstr "Lokalny bufor Maildir"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-maildir.c:451
 msgid "The Maildir plugin can watch a local maildir-style mail spool for new messages."
-msgstr ""
+msgstr "Poszukuje nowej poczty w lokalnym buforze maildir"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-mbox.c:370
 msgid "Mbox _Filename:"
@@ -258,11 +254,11 @@
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-mh.c:684
 msgid "MH plugin watches local MH folders for new mail"
-msgstr "Poszukuje nowej poczty w lokalnych katalogach MH "
+msgstr "Poszukuje nowej poczty w lokalnych katalogach MH"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-pop3.c:746
 msgid "Advanced POP3 Options"
-msgstr "Zaawansowane opcje POP3"
+msgstr "Ustawienia zaawansowane"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-mailbox-pop3.c:768
 msgid "Use SSL/TLS via STLS"
@@ -332,9 +328,9 @@
 msgstr "Nie udało się odebrać danych: %s"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-net-conn.c:941
-#, c-format
+#, fuzzy, c-format
 msgid "Canceling read: read too many bytes without a newline"
-msgstr ""
+msgstr "Anulowanie odczytywania: wczytano za dużo bajtów bez nowego wiersza"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch-net-conn.c:950
 #, c-format
@@ -355,7 +351,7 @@
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch.c:408
 #, c-format
 msgid "Unable to set permissions on config file '%s'. If this file contains passwords or other sensitive information, it may be readable by others on your system."
-msgstr ""
+msgstr "Nie można ustawić uprawnień dla pliku konfiguracyjnego „%s”. Jeśli plik zawiera hasła lub inne ważne informacje, inni użytkownicy tego systemu mogą posiadać uprawnienia do jego odczytu."
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch.c:628
 msgid "This mailbox type does not require any configuration settings."
@@ -384,11 +380,11 @@
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch.c:775
 msgid "Select Mailbox Type"
-msgstr "Wybór skrzynki pocztowej"
+msgstr "Nowa skrzynka pocztowa"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch.c:785
 msgid "Select a mailbox type. A description of the type will appear below."
-msgstr "Proszę wybrać typ skrzynki pocztowej. Jej opis zostanie wyświetlony poniżej."
+msgstr "Proszę wybrać typ skrzynki pocztowej:"
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch.c:839
 msgid "Add New Mailbox"
@@ -404,7 +400,7 @@
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch.c:901
 msgid "Removing a mailbox will discard all settings, and cannot be undone."
-msgstr ""
+msgstr "Wraz ze skrzynką pocztową zostaną usunięte wszystkie jej ustawienia i nie będą mogły zostać przywrócone."
 
 #: ../libmailwatch-core/mailwatch.c:966
 msgid "Mailboxes"
@@ -422,15 +418,15 @@
 #, c-format
 msgid "You have %d new message:"
 msgid_plural "You have %d new messages:"
-msgstr[0] "%d nowa wiadomość:"
-msgstr[1] "%d nowe wiadomości:"
-msgstr[2] "%d nowych wiadomości:"
+msgstr[0] "Odebrano %d nową wiadomość:"
+msgstr[1] "Odebrano %d nowe wiadomości:"
+msgstr[2] "Odebrano %d nowych wiadomości:"
 
 #: ../panel-plugin/mailwatch-plugin-4.2.c:140
 #: ../panel-plugin/mailwatch-plugin.c:135
 #, c-format
 msgid "tells how many new messages in each mailbox|  %d in %s"
-msgstr "  %d w %s"
+msgstr "%d w skrzynce pocztowej %s"
 
 #: ../panel-plugin/mailwatch-plugin-4.2.c:251
 #: ../panel-plugin/mailwatch-plugin.c:401
@@ -473,12 +469,12 @@
 #: ../panel-plugin/mailwatch-plugin.c:769
 #: ../panel-plugin/mailwatch-plugin.c:950
 msgid "_Normal"
-msgstr "_Normalna"
+msgstr "_Zwykła"
 
 #: ../panel-plugin/mailwatch-plugin-4.2.c:649
 #: ../panel-plugin/mailwatch-plugin.c:795
 msgid "Ne_w mail"
-msgstr "_Nowa poczta"
+msgstr "Nowa _poczta"
 
 #: ../panel-plugin/mailwatch-plugin-4.2.c:676
 #: ../panel-plugin/mailwatch-plugin.c:882
@@ -548,18 +544,17 @@
 
 #: ../panel-plugin/mailwatch-plugin.c:1045
 msgid "Maintainer, Original Author"
-msgstr ""
+msgstr "Opiekun, autor"
 
 #: ../panel-plugin/mailwatch-plugin.c:1047
 msgid "Developer"
-msgstr ""
+msgstr "Programista"
 
 #: ../panel-plugin/mailwatch-plugin.c:1117
 msgid "Update Now"
 msgstr "Odśwież"
 
 #: ../panel-plugin/mailwatch.desktop.in.in.h:1
-#, fuzzy
 msgid "Check mail from multiple mailboxes"
-msgstr "Powiadamia o nowej poczcie z wielu skrzynek pocztowych"
+msgstr "Powiadamia o nowej poczcie w wielu skrzynkach pocztowych"
 

Modified: xfce4-netload-plugin/trunk/po/ChangeLog
===================================================================
--- xfce4-netload-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-15 18:39:27 UTC (rev 7207)
+++ xfce4-netload-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-15 18:57:46 UTC (rev 7208)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2009-04-15 Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>
+
+	* pl.po: Polish translation update
+
 2009-03-14 Maximilian Schleiss <maximilian at xfce.org>
 
 	* gl.po: Galician translation update (Leandro Regueiro)

Modified: xfce4-netload-plugin/trunk/po/pl.po
===================================================================
--- xfce4-netload-plugin/trunk/po/pl.po	2009-04-15 18:39:27 UTC (rev 7207)
+++ xfce4-netload-plugin/trunk/po/pl.po	2009-04-15 18:57:46 UTC (rev 7208)
@@ -6,8 +6,8 @@
 "Project-Id-Version: xfce-netload 2.1\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2007-01-05 02:01+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2003-10-19 10:34+0200\n"
-"Last-Translator: Piotr Maliński <riklaunim at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-08 19:58+0100\n"
+"Last-Translator: Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>\n"
 "Language-Team: pl <LL at li.org>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
@@ -15,7 +15,7 @@
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:57
 msgid "Xfce4-Netload-Plugin"
-msgstr "Wtyczka obciążenia sieci XFce4"
+msgstr "Xfce4-netload-plugin"
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:60
 msgid "Unknown error."
@@ -23,16 +23,16 @@
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:61
 msgid "Linux proc device '/proc/net/dev' not found."
-msgstr "Nie znaleziono urządzenia '/proc/net/dev'."
+msgstr "Nie znaleziono urządzenia „/proc/net/dev”."
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:62
 msgid "Interface was not found."
-msgstr "Interfejs nie został odnaleziony."
+msgstr "Nie znaleziono interfejsu."
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:144
 #, c-format
 msgid "<< %s >> (Interface down)"
-msgstr "<< %s >> (Interfejs wyłączony)"
+msgstr "%s: (interfejs wyłączony)"
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:228
 #, c-format
@@ -43,7 +43,7 @@
 "Outgoing: %s kByte/s\n"
 "Total: %s kByte/s"
 msgstr ""
-"<< %s >> (%s)\n"
+"%s: (%s)\n"
 "Średnia ostatnich %d pomiarów:\n"
 "Przychodzące: %s kB/s\n"
 "Wychodzące: %s kB/s\n"
@@ -59,36 +59,37 @@
 "%s: Error in initalizing:\n"
 "%s"
 msgstr ""
-"%s: Błąd inicjalizacji:\n"
+"%s: Błąd inicjacji:\n"
 "%s"
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:773
 msgid "Select color"
-msgstr "Wybierz kolor"
+msgstr "Wybór koloru"
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:839
 msgid "Bar color (incoming):"
-msgstr "Kolor słupka (przychodzące):"
+msgstr "Kolor wskaźnika przychodzących:"
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:840
 msgid "Bar color (outgoing):"
-msgstr "Kolor słupka (wychodzące):"
+msgstr "Kolor wskaźnika wychodzących:"
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:843
 msgid "Maximum (incoming):"
-msgstr "Maksimum (przychodzące):"
+msgstr "Wartość maksymalna przychodzących:"
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:844
 msgid "Maximum (outgoing):"
-msgstr "Maksimum (wychodzące):"
+msgstr "Wartość maksymalna wychodzących:"
 
-#: ../panel-plugin/netload.c:849 ../panel-plugin/netload.desktop.in.in.h:1
+#: ../panel-plugin/netload.c:849
+#: ../panel-plugin/netload.desktop.in.in.h:1
 msgid "Network Monitor"
-msgstr "Monitor Sieci:"
+msgstr "Monitor sieci"
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:878
 msgid "Text to display:"
-msgstr "Tekst do wyświetlenia:"
+msgstr "Etykieta:"
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:909
 msgid "Network device:"
@@ -96,7 +97,7 @@
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:935
 msgid "Update interval:"
-msgstr "Interwał odświeżania:"
+msgstr "Okres aktualizacji:"
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:946
 msgid "s"
@@ -104,7 +105,7 @@
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:959
 msgid "Automatic maximum"
-msgstr "Automatyczne maksimum"
+msgstr "Automatyczne określenie wartości maksymalnych"
 
 #: ../panel-plugin/netload.c:991
 msgid "kByte/s"
@@ -112,10 +113,10 @@
 
 #: ../panel-plugin/netload.desktop.in.in.h:2
 msgid "Show network traffic"
-msgstr "Pokaż ruch w sieci"
+msgstr "Wyświetlanie ruch w sieci"
 
 #~ msgid "Edit Properties"
 #~ msgstr "Edytuj Właściwości"
-
 #~ msgid "Netload"
 #~ msgstr "Obciążenie sieci"
+

Modified: xfce4-notes-plugin/trunk/po/ChangeLog
===================================================================
--- xfce4-notes-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-15 18:39:27 UTC (rev 7207)
+++ xfce4-notes-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-15 18:57:46 UTC (rev 7208)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2009-04-15 Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>
+
+	* pl.po: Polish translation update
+
 2009-04-13 Mike Massonnet <mmassonnet at xfce.org>
 
 	* id.po: Indonesian translation upadte (Andhika Padmawan)

Modified: xfce4-notes-plugin/trunk/po/pl.po
===================================================================
--- xfce4-notes-plugin/trunk/po/pl.po	2009-04-15 18:39:27 UTC (rev 7207)
+++ xfce4-notes-plugin/trunk/po/pl.po	2009-04-15 18:57:46 UTC (rev 7208)
@@ -8,7 +8,7 @@
 "Project-Id-Version: xfce-notes-plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-02-23 00:54+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-08 12:39+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-11 11:31+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -117,7 +117,7 @@
 
 #: ../panel-plugin/settings-dialog.c:91
 msgid "Configure the plugin"
-msgstr "Konfiguruje ustawienia wtyczki notatek"
+msgstr "Konfiguruje ustawienia apletu"
 
 #: ../panel-plugin/settings-dialog.c:98
 msgid "Default settings"

Modified: xfce4-places-plugin/trunk/po/ChangeLog
===================================================================
--- xfce4-places-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-15 18:39:27 UTC (rev 7207)
+++ xfce4-places-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-15 18:57:46 UTC (rev 7208)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2009-04-15 Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>
+
+	* pl.po: Polish translation update
+
 2009-04-13 Mike Massonnet <mmassonnet at xfce.org>
 
 	* it.po: Italian translation update (Cristian Marchi)

Modified: xfce4-places-plugin/trunk/po/pl.po
===================================================================
--- xfce4-places-plugin/trunk/po/pl.po	2009-04-15 18:39:27 UTC (rev 7207)
+++ xfce4-places-plugin/trunk/po/pl.po	2009-04-15 18:57:46 UTC (rev 7208)
@@ -11,7 +11,7 @@
 "Project-Id-Version: \n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2008-06-08 12:51+0100\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-02-27 19:40+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-10 12:55+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>\n"
 "Language-Team: \n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -79,7 +79,7 @@
 
 #: ../panel-plugin/view.c:678
 msgid "Search for Files"
-msgstr "Wyszukaj pliki..."
+msgstr "Szukaj..."
 
 #: ../panel-plugin/view.c:731
 #: ../panel-plugin/cfg.c:486

Modified: xfce4-volstatus-icon/trunk/po/ChangeLog
===================================================================
--- xfce4-volstatus-icon/trunk/po/ChangeLog	2009-04-15 18:39:27 UTC (rev 7207)
+++ xfce4-volstatus-icon/trunk/po/ChangeLog	2009-04-15 18:57:46 UTC (rev 7208)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2009-04-15 Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>
+
+	* pl.po: Polish translation update
+
 2009-03-14 Maximilian Schleiss <maximilian at xfce.org>
 
 	* gl.po: Galician translation update (Leandro Regueiro)

Modified: xfce4-volstatus-icon/trunk/po/pl.po
===================================================================
--- xfce4-volstatus-icon/trunk/po/pl.po	2009-04-15 18:39:27 UTC (rev 7207)
+++ xfce4-volstatus-icon/trunk/po/pl.po	2009-04-15 18:57:46 UTC (rev 7208)
@@ -8,27 +8,25 @@
 "Project-Id-Version: xfce4-volstatus-icon\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2007-05-27 20:15-0700\n"
-"PO-Revision-Date: 2007-03-02 14:12+0200\n"
-"Last-Translator: Piotr Maliński <riklaunim at gmail.com>\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-11 10:04+0100\n"
+"Last-Translator: Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>\n"
 "Language-Team: Polish <translation-team-pl at lists.sourceforge.net>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
 "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n"
 "Content-Transfer-Encoding: 8bit\n"
 
-#: xfce4-volstatus-icon/main.c:102 xfce4-volstatus-icon/main.c:115
+#: xfce4-volstatus-icon/main.c:102
+#: xfce4-volstatus-icon/main.c:115
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:733
 msgid "Removable Volumes"
-msgstr "Nośniki Wymienne"
+msgstr "Nośniki wymienne"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:104
 msgid "This is the first time you've run the Xfce Volstatus Icon application"
 msgstr ""
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:105
-msgid ""
-"Would you like Xfce Volstatus to run automatically each time your session "
-"begins? You can disable this behavior later by using the \"Autostarted "
-"Applications\" settings panel."
+msgid "Would you like Xfce Volstatus to run automatically each time your session begins? You can disable this behavior later by using the \"Autostarted Applications\" settings panel."
 msgstr ""
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:117
@@ -36,9 +34,7 @@
 msgstr ""
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:118
-msgid ""
-"For some reason, the autostart location could not be found or written to. "
-"This location is usually in your home directory, in ~/.config/autostart/."
+msgid "For some reason, the autostart location could not be found or written to. This location is usually in your home directory, in ~/.config/autostart/."
 msgstr ""
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:125
@@ -52,12 +48,13 @@
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:213
 msgid "An unknown error occurred."
-msgstr ""
+msgstr "Wystąpił nieznany błąd."
 
-#: xfce4-volstatus-icon/main.c:215 xfce4-volstatus-icon/main.c:226
+#: xfce4-volstatus-icon/main.c:215
+#: xfce4-volstatus-icon/main.c:226
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:241
 msgid "Xfce Volstatus"
-msgstr ""
+msgstr "Xfce Volstatus"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/main.c:216
 msgid "Unable to connect to D-Bus system bus daemon"
@@ -74,20 +71,19 @@
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-common.c:76
 #, c-format
 msgid "Unable to remove \"%s\""
-msgstr "Nie mogę usunąć \"%s\""
+msgstr "Nie można usunąć „%s”"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-common.c:77
 msgid "Removal Failure"
-msgstr "Błąd Usuwania"
+msgstr "Błąd usuwania"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-common.c:79
-#, fuzzy
 msgid "Unknown error"
-msgstr "Nieznany"
+msgstr "Nieznany błąd"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:171
 msgid "Audio CD"
-msgstr "Płyta Audio"
+msgstr "Płyta audio"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:178
 msgid "Recordable CD"
@@ -99,7 +95,7 @@
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:184
 msgid "DVD"
-msgstr ""
+msgstr "DVD"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:187
 msgid "Rewritable DVD (DVD-RAM)"
@@ -115,21 +111,19 @@
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:199
 msgid "Blu-ray Disc"
-msgstr ""
+msgstr "Płyta Blu-ray"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:202
-#, fuzzy
 msgid "Recordable Blu-ray Disc"
-msgstr "Płyta CD-R"
+msgstr "Pusta płyta Blu-ray"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:205
-#, fuzzy
 msgid "Rewritable Blu-ray Disc"
-msgstr "Płyta CD-RW"
+msgstr "Płyta Blu-ray wielokrotnego zapisu"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:208
 msgid "HD-DVD"
-msgstr ""
+msgstr "HD-DVD"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:211
 #, fuzzy
@@ -137,17 +131,16 @@
 msgstr "Płyta DVD-R"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:214
-#, fuzzy
 msgid "Rewritable HD-DVD"
-msgstr "Płyta DVD-RW"
+msgstr "Płyta HD-DVD wielokrotnego zapisu"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:217
 msgid "Data CD"
-msgstr "CD z Danymi"
+msgstr "Płyta CD z danymi"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:227
 msgid "Optical Drive"
-msgstr ""
+msgstr "Napęd optyczny"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:233
 msgid "Floppy Disk"
@@ -156,11 +149,11 @@
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:235
 #, fuzzy
 msgid "Removable Disk"
-msgstr "Nośniki Wymienne"
+msgstr "Nośnik wymienny"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:237
 msgid "Hard Disk"
-msgstr "Dysk Twardy"
+msgstr "Dysk twardy"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:240
 #, fuzzy
@@ -169,12 +162,11 @@
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:242
 msgid "Audio Player"
-msgstr "Odtwarzacz Audio"
+msgstr "Odtwarzacz audio"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:244
-#, fuzzy
 msgid "Memory Stick"
-msgstr "Karta Pamięci"
+msgstr "Karta pamięci"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:246
 #, fuzzy
@@ -190,14 +182,12 @@
 msgstr ""
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:252
-#, fuzzy
 msgid "Zip Disk"
-msgstr "Dysk"
+msgstr "Dysk Zip"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:254
-#, fuzzy
 msgid "Jaz Disk"
-msgstr "Dysk Twardy"
+msgstr "Dysk Jaz"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:256
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:602
@@ -205,8 +195,9 @@
 msgstr "Nieznany"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:549
+#, fuzzy
 msgid "n/a"
-msgstr ""
+msgstr "nie dostępny"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:560
 #, c-format
@@ -218,9 +209,8 @@
 msgstr ""
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:571
-#, fuzzy
 msgid "(unknown)"
-msgstr "Nieznany"
+msgstr "(nieznany)"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:573
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:582
@@ -240,7 +230,7 @@
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:595
 msgid "Encrypted Filesystem"
-msgstr ""
+msgstr "Zaszyfrowany system plików"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:677
 msgid "Name:"
@@ -252,7 +242,7 @@
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:687
 msgid "Mount Point:"
-msgstr "Punkt Montowania:"
+msgstr "Punkt montowania:"
 
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-dialog.c:734
 msgid "Use the list below to safely remove removable volumes."
@@ -261,13 +251,13 @@
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-icon.c:227
 #, c-format
 msgid "Safely remove \"%s\""
-msgstr "Bezpiecznie usuń \"%s\""
+msgstr "Odmontuj „%s”"
 
 #. this shouldn't happen, but just to be safe...
 #: xfce4-volstatus-icon/xfce-volstatus-icon.c:243
-#, fuzzy
 msgid "(no removable drives)"
-msgstr "(brak urządzeń wymiennych"
+msgstr "(brak napędów wymiennych)"
 
 #~ msgid "Data or Video DVD"
 #~ msgstr "Płyta DVD"
+

Modified: xfce4-weather-plugin/trunk/po/ChangeLog
===================================================================
--- xfce4-weather-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-15 18:39:27 UTC (rev 7207)
+++ xfce4-weather-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-15 18:57:46 UTC (rev 7208)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2009-04-15 Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>
+
+	* pl.po: Polish translation update
+
 2009-04-13 Mike Massonnet <mmassonnet at xfce.org>
 
 	* tr.po: Add Turkish translation (Samed Beyribey)

Modified: xfce4-weather-plugin/trunk/po/pl.po
===================================================================
--- xfce4-weather-plugin/trunk/po/pl.po	2009-04-15 18:39:27 UTC (rev 7207)
+++ xfce4-weather-plugin/trunk/po/pl.po	2009-04-15 18:57:46 UTC (rev 7208)
@@ -9,7 +9,7 @@
 "Project-Id-Version: xfce4-weather-plugin\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2007-09-12 22:07+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-07 11:37+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-11 12:52+0100\n"
 "Last-Translator: Piotr Sokół <piotr.sokol at 10g.pl>\n"
 "Language-Team: Polish\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -712,8 +712,9 @@
 msgstr ""
 
 #: ../panel-plugin/weather-translate.c:118
+#, fuzzy
 msgid "Partly Cloudy"
-msgstr ""
+msgstr "Częściowe zachmurzenie"
 
 #: ../panel-plugin/weather-translate.c:119
 msgid "Partly Cloudy / Wind"
More information about the Goodies-commits mailing list