[Goodies-commits] r7194 - xfce4-clipman-plugin/trunk/po

Per Kongstad pko at xfce.org
Tue Apr 14 09:38:10 CEST 2009


Author: pko
Date: 2009-04-14 07:38:10 +0000 (Tue, 14 Apr 2009)
New Revision: 7194

Modified:
   xfce4-clipman-plugin/trunk/po/ChangeLog
   xfce4-clipman-plugin/trunk/po/da.po
Log:
	* da.po: Dansih translation update (Per Kongstad)

Modified: xfce4-clipman-plugin/trunk/po/ChangeLog
===================================================================
--- xfce4-clipman-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-13 20:22:06 UTC (rev 7193)
+++ xfce4-clipman-plugin/trunk/po/ChangeLog	2009-04-14 07:38:10 UTC (rev 7194)
@@ -1,3 +1,7 @@
+2009-04-14 Per Kongstad <pko at xfce.org>
+
+	* da.po: Dansih translation update (Per Kongstad)
+
 2009-04-13  Mike Massonnet <mmassonnet at xfce.org>
 
 	* fr.po: French translation upadte

Modified: xfce4-clipman-plugin/trunk/po/da.po
===================================================================
--- xfce4-clipman-plugin/trunk/po/da.po	2009-04-13 20:22:06 UTC (rev 7193)
+++ xfce4-clipman-plugin/trunk/po/da.po	2009-04-14 07:38:10 UTC (rev 7194)
@@ -2,13 +2,13 @@
 # Copyright (C) 2007 THE xfce4-clipman-plugin'S COPYRIGHT HOLDER
 # This file is distributed under the same license as the xfce4-clipman-plugin package.
 # Jens Hyllegaard <jens.hyllegaard at gmail.com>, 2007.
-# Per Kongstad <p_kongstad at op.pl>, 2008, 09
+# Per Kongstad <p_kongstad at op.pl>, 2008, 09.
 msgid ""
 msgstr ""
 "Project-Id-Version: xfce4-clipman-plugin 1.0.0\n"
 "Report-Msgid-Bugs-To: \n"
 "POT-Creation-Date: 2009-04-13 19:35+0200\n"
-"PO-Revision-Date: 2009-04-06 17:46+0100\n"
+"PO-Revision-Date: 2009-04-13 22:34+0100\n"
 "Last-Translator: Per Kongstad <p_kongstad at op.pl>\n"
 "Language-Team: Danish <dansk at dansk-gruppen.dk>\n"
 "MIME-Version: 1.0\n"
@@ -25,8 +25,10 @@
 
 #: ../xfce4-clipman-plugin.desktop.in.h:2
 #: ../panel-plugin/xfce4-clipman-plugin.desktop.in.in.h:2
-#: ../panel-plugin/main.c:189 ../panel-plugin/main.c:266
-#: ../panel-plugin/main.c:305 ../panel-plugin/main.c:350
+#: ../panel-plugin/main.c:189
+#: ../panel-plugin/main.c:266
+#: ../panel-plugin/main.c:305
+#: ../panel-plugin/main.c:350
 msgid "Clipman"
 msgstr "Clipman"
 
@@ -80,17 +82,15 @@
 
 #: ../panel-plugin/settings-dialog.glade.h:5
 msgid "Activate only on default clipboard"
-msgstr ""
+msgstr "Aktivér kun på standardklippebord"
 
 #: ../panel-plugin/settings-dialog.glade.h:6
 msgid "Add _selections"
 msgstr "Tilføj _markeringer"
 
 #: ../panel-plugin/settings-dialog.glade.h:7
-msgid ""
-"By default the action is triggerred by a selection, check this option to "
-"trigger the action only when you make a manual copy"
-msgstr ""
+msgid "By default the action is triggerred by a selection, check this option to trigger the action only when you make a manual copy"
+msgstr "Som standard er denne handling udløst af en markering. Kryds denne indstilling af, for kun at udløse denne handling, når du laver en manuel kopi"
 
 #: ../panel-plugin/settings-dialog.glade.h:8
 msgid "Command:"
@@ -113,35 +113,20 @@
 msgstr "Generel"
 
 #: ../panel-plugin/settings-dialog.glade.h:13
-msgid ""
-"If checked, the clipboard texts will be matched against regular expressions "
-"and a menu will display possible actions"
-msgstr ""
-"Hvis afkrydset, vil klippebordets tekst blive kontrolleret op imod regulære "
-"udtryk og en menu vil blive vist for mulige handlinger"
+msgid "If checked, the clipboard texts will be matched against regular expressions and a menu will display possible actions"
+msgstr "Hvis afkrydset, vil klippebordets tekst blive kontrolleret op imod regulære udtryk og en menu vil blive vist for mulige handlinger"
 
 #: ../panel-plugin/settings-dialog.glade.h:14
-msgid ""
-"If checked, the selections will go into the history. This behavior can bring "
-"the history to be unreadable, however it can be interesting in case you "
-"always want to paste what you select."
-msgstr ""
-"Hvis afkrydset, vil markeringerne blive gemt i historikken. Denne opførsel "
-"kan gøre hele historikken ubrugelig. Det kan dog være interessant for dig, "
-"hvis du altid vil indsætte hele din markering."
+msgid "If checked, the selections will go into the history. This behavior can bring the history to be unreadable, however it can be interesting in case you always want to paste what you select."
+msgstr "Hvis afkrydset, vil markeringerne blive gemt i historikken. Denne opførsel kan gøre hele historikken ubrugelig. Det kan dog være interessant for dig, hvis du altid vil indsætte hele din markering."
 
 #: ../panel-plugin/settings-dialog.glade.h:15
 msgid "If checked, this option allows to store one image inside the history"
-msgstr ""
-"Hvis afkrydset, vil denne indstilling tillade dig at gemme et billede indeni "
-"historikken"
+msgstr "Hvis afkrydset, vil denne indstilling tillade dig at gemme et billede indeni historikken"
 
 #: ../panel-plugin/settings-dialog.glade.h:16
-msgid ""
-"If checked, this option will restore the history on every new Xfce session"
-msgstr ""
-"Hvis afkrydset, vil denne indstilling gendanne historikken ved enhver ny "
-"Xfce-session"
+msgid "If checked, this option will restore the history on every new Xfce session"
+msgstr "Hvis afkrydset, vil denne indstilling gendanne historikken ved enhver ny Xfce-session"
 
 #: ../panel-plugin/settings-dialog.glade.h:17
 msgid "Name:"
@@ -164,20 +149,12 @@
 msgstr "Gem et _billede"
 
 #: ../panel-plugin/settings-dialog.glade.h:22
-msgid ""
-"You can use the substitution parameters \"\\1\", \"\\2\" and so on in the "
-"commands. The parameter \"\\0\" represents the complete text. If you don't "
-"know regular expressions, have a look at the documentation of Clipman that "
-"has an introdution for them."
-msgstr ""
-"Du kan bruge udskriftningsparametrene \"\\1\", \"\\2\" og så videre i "
-"kommandoer. Parameteren \"\\0\" repræsenterer den fulde tekst. Hvis du ikke "
-"har kendskal til regulære udtryk, kan du gennemse dokumentation til Clipman "
-"for at få kendskab til dem."
+msgid "You can use the substitution parameters \"\\1\", \"\\2\" and so on in the commands. The parameter \"\\0\" represents the complete text. If you don't know regular expressions, have a look at the documentation of Clipman that has an introdution for them."
+msgstr "Du kan bruge udskriftningsparametrene \"\\1\", \"\\2\" og så videre i kommandoer. Parameteren \"\\0\" repræsenterer den fulde tekst. Hvis du ikke har kendskal til regulære udtryk, kan du gennemse dokumentation til Clipman for at få kendskab til dem."
 
 #: ../panel-plugin/main.c:717
 msgid "There is already a clipboard manager running"
-msgstr ""
+msgstr "Der kører allerede en klippebordshåndtering"
 
 #: ../panel-plugin/menu.c:123
 msgid "Are you sure you want to clear the history?"
@@ -190,44 +167,34 @@
 
 #: ../panel-plugin/menu.c:262
 msgid "_Enable"
-msgstr ""
+msgstr "_Slå til"
 
 #~ msgid "Regex:"
 #~ msgstr "Reg. udtryk:"
-
 #~ msgid ""
 #~ "Enable the actions to match the clipboard texts against regular "
 #~ "expressions"
 #~ msgstr ""
 #~ "Slå handlingerne til for at overensstemme klippebordets tekster imod "
 #~ "regulære udtryk"
-
 #~ msgid "Edit Command"
 #~ msgstr "Redigér kommando"
-
 #~ msgid "Unable to open the following url: %s"
 #~ msgstr "Kan ikke åbne denne url: %s"
-
 #~ msgid "Save clipboard contents on _exit"
 #~ msgstr "Gem klippebordsindhold ved _afslutning"
-
 #~ msgid "_Show item numbers"
 #~ msgstr "_Vis elementnumre"
-
 #~ msgid "<b>General</b>"
 #~ msgstr "<b>Generel</b>"
-
 #~ msgid "Clipboard history items:"
 #~ msgstr "Klippebordshistorik:"
-
 #~ msgid "Menu item characters:"
 #~ msgstr "Menupunkts-tegn:"
-
 #~ msgid "Clear History"
 #~ msgstr "Slet historik"
-
 #~ msgid "Clipman History"
 #~ msgstr "Clipman-historik"
-
 #~ msgid "Clipboard manager for the Xfce desktop"
 #~ msgstr "Klippebords-håndtering til Xfce-skrivebordsmiljø"
+
More information about the Goodies-commits mailing list